Medlemsinformationer

5 01, 2017

Medlemsinformation nr. 01_2017

2017-01-05T15:03:44+00:00 5 januar, 2017|

Vedr. MF bremsesagen   På et møde mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund / LPO DSB d. 4. januar 2017 bekendtgjorde DSB, at man ikke på nuværende tidspunkt agtede at foretage sig yderligere i MF bremsesagen ud over de tiltag, der allerede er sat i værk.   Siden en række tests tilbage i 2014 og udarbejdelsen [...]

22 12, 2016

Medlemsinformation nr. 19_2016

2016-12-22T09:19:20+00:00 22 december, 2016|

Ny uniformsleverandør   I 2017 skal DSB finde en ny uniformsleverandør. DSB’s uniformer er så stor en ordre, at kontrakten med en leverandør skal i udbud. I den forbindelse skal der bruges en del kollegaer til en såkaldt ”gå test” Det betyder, at kvalitet m.m. skal testes af en gruppe af kollegaer i driften. Det [...]

8 12, 2016

Medlemsinformation nr. 18_2016

2016-12-08T12:31:28+00:00 8 december, 2016|

Fornyelse af helbredsgodkendelse     LPO DSB har de seneste måneder modtaget flere sager om kollegaer, der af forskellige administrative årsager, ikke har fået deres helbredsgodkendelse på plads inden udløb, og på den baggrund er blevet mødt med krav om selv at skulle betale for den periode, hvor man bliver ”pillet fra”.   LPO DSB [...]

18 11, 2016

Medlemsinformation nr. 17_2016

2016-11-18T12:57:57+00:00 18 november, 2016|

Dobbeltkoblinger i togvejsspor   LPO DSB har modtaget flere henvendelser fra medlemskredsen vedr. dobbeltkoblinger i togvejsspor.   Der hersker en del forvirring omkring hændelsesforløbet.   Da DSB SIN Cirkulære 218/2016 udkom i DDR med gyldighed fra den 31.10 2016 gjorde LPO DSB opmærksom på, at den valgte metode medførte øgede personrisici, specielt i de tilfælde, [...]

28 09, 2016

Det Blå Blad 4-2016 er udkommet

2016-09-28T09:40:09+00:00 28 september, 2016|

Så er Det Blå Blad 4-2016 “på gaden”. Bladet findes her på hjemmesiden under “Det Blå Blad”. Klik på “Nr.4/2016″. Rigtig god fornøjelse med bladet.