Det Blå Blad 2017-04-18T21:53:27+00:00

Det Blå Blad

Det Blå Blad var i mange år Lokomotivpersonalets Afdelings officielle blad, som stod for information mellem lokomotivførerne og afdelingsformanden. Der var her tale om alle lokomotivførere i hele landet.
Efter den nye struktur blev indført i Dansk Jernbaneforbund  blev bladet indstillet, men genopstod igen efter et par år. Denne gang som et internt blad blandt medlemmerne af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB.Bladet udgives elektronisk 5-6 gange om året, og bringer artikler, lokalstof, læserbreve og holdninger fra lokomotivførerne i DSB Fremføring.

Henvendelse til Det Blå Blad:
Redaktør :
Peter Kanstrup
Bernstorffsgade 20, 3. sal, vær. 330
1577 København V

detblaablad@live.dk