20 12, 2013

Medlemsinformation nr. 23_2013

2013-12-20T14:03:03+00:00 20 december, 2013|

Folie på indersiden af frontruder Efter stormen d. 5.-6. december påkørte MQ 4115 et væltet træ på Svendborgbanen. Ved kollisionen blev frontruden ødelagt og et meget stort antal glassplinter blev slået af frontrudens inderside og ud over lokomotivføreren, førerbordet og førerrummet. På baggrund af denne hændelse har førerrumsgruppe 3.2 på mødet d. 18. december besluttet følgende [...]

20 12, 2013

LPO Kalundborg Bestyrelsesmøde December

2013-12-20T11:00:11+00:00 20 december, 2013|

Bestyrelsesmøde for LPO Kalundborg d. 5/12 2013.   Tilstede: Michael Albrektsen, Dennis Engelsen og Maiken Tomlinson.   1. Dagsorden Godkendt. 2. Referat fra sidst Godkendt. 3. Beretning fra Formanden Sikkerhedsproceduren ved signalforbikørsler er lavet om, og tackles nu lidt anderledes end hidtil: -          forbikørsler med lavt farepotentiale klares ml. personaleleder og medarbejder. -          når der [...]

19 12, 2013

Det Blå Blad er udkommet

2013-12-19T19:09:26+00:00 19 december, 2013|

Så er det nye nummer af Det Blå Blad udkommet. Det kan læses her på hjemmesiden under fanebladet "Det Blå Blad". Klik på Nr.5/2013 God fornøjelse.

18 12, 2013

LPO Kalundborg Bestyrelses referat 30. august 2013

2013-12-18T19:26:21+00:00 18 december, 2013|

Bestyrelsesmøde LPO KB d. 30/8 2013   Tilstede: Formand Michael Albrektsen, Kasserer Dennis Engelsen og Næstformand Maiken Tomlinson   Dagsorden godkendt.   2.  Referat fra sidste møde godkendt.   3.  Orientering ved kasseren;       Studieturen er blevet aflyst. Togførerne har forslået, at vi laver en fælles          studietur, hvilket dog kan være problematisk, idét [...]

15 12, 2013

Medlemsinformation nr. 22_2013

2013-12-15T17:07:01+00:00 15 december, 2013|

Vedr. klargøring af tog til tunnelkørsel (TUC) Siden marts 2013 har LPO DSB i forskellige samarbejdsfora rejst problemerne vedr. retningslinjer for TUC. Baggrunden var, at korrigeringen var begyndt at placere TUC i tjenester og på depoter, hvor lokomotivførerne normalt ikke udførte disse opgaver. Samtidig var der i planlægningen intentioner om, at der fra K 14 [...]

11 12, 2013

Arbejdsskade, hvad gør jeg ?

2013-12-18T21:24:58+00:00 11 december, 2013|

Arbejdsmiljørådet Artikel fra det blå blad LPO DSB oplever ofte, at vore kollegaer har opfattelsen af, at deres arbejdsskade er behandlet af Arbejdsskadesstyrelsen, når bare den er indmeldt til DSB, og man har fået en tilbagemelding fra DSB og DSB’sforsikringsselskab (pt. Gjensidige) – men dette er bare ikke helt nok. Nogle har opfattelsen af, at [...]