24 02, 2014

Aktivitetsliste LPO Kalundborg

2014-03-06T12:17:36+00:00 24 februar, 2014|

    1.  Maj 2014 Lpo Kalundborg Bestyrelses mødeSager der ønskes behandlet indmeldes 5 dage før til bestyrelsen 13. Maj 2014 Vinterferievalg 2014/2015 5. September 2014 Lpo Kalundborg Bestyrelses mødeSager der ønskes behandlet indmeldes 5 dage før til bestyrelsen 18. September Medlemsmøde orientering om ture 2014/2015 Slut September 2014Start Oktober 2014 Turvalg 2014/2015 Uge 41 [...]

14 02, 2014

Medlemsinformation nr. 03_2014

2014-02-14T11:20:48+00:00 14 februar, 2014|

Kolde førerrum LPO DSB er via lokalgrupper, blevet underrettet om, at der fortsat er nogle problemer med kolde førerrum – nu her hvor vinteren lige har givet os lille en forsmag på måske kommende ugers/måneders vintervejr. Der er for indeværende flest indmeldinger på litra MG (IC4), men også på andre litra. Om årsagen til de [...]

12 02, 2014

Lokalinfo Odense_februar 2014

2014-02-12T20:39:33+00:00 12 februar, 2014|

Konstituering af lokalgruppebestyrelsen Lokalgruppebestyrelsen afholdt konstituerende møde d. 11. februar. Konstitueringen og udvalgsbesættelsen fortsætter uændret er derfor som følger: Næstformand: Kent Larsen Jensen Aktivitetsudvalg: Morten Kruse (ansvarshavende) og Peter Kanstrup. Desuden Bjørn Jensen og Morten Ebbesen, og indtil videre også Jesper M Berentsen. Feriekontrol: Søren Kingo (ansvarshavende) + Peter Kanstrup Turgruppen: Palle Lauritsen (turgruppeformand) + [...]

11 02, 2014

LPO Odense_Referat fra bestyrelsesmødet d. 11. februar 2014

2014-02-12T00:30:41+00:00 11 februar, 2014|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 7.45 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Danny Vøttrup (DV)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent.             [...]

10 02, 2014

Medlemsinformation nr. 02_2014

2014-02-10T21:54:22+00:00 10 februar, 2014|

LPO DSB’s ordinære generalforsamling  Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 13.15 Hotel Gammel Havn Gothersgade 40 7000 Fredericia Der er følgende forslag til dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd 4. Aflæggelse af beretning 5. Orientering om økonomi 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg a) Næstformand (4 år) b) [...]