14 02, 2014

Medlemsinformation nr. 03_2014

2014-02-14T11:20:48+01:0014 februar, 2014|

Kolde førerrum

LPO DSB er via lokalgrupper, blevet underrettet om, at der fortsat er nogle problemer med kolde førerrum – nu her hvor vinteren lige har givet os lille en forsmag på måske kommende ugers/måneders vintervejr. Der er for indeværende flest indmeldinger på litra MG (IC4), men også på andre litra.

Om årsagen […]

12 02, 2014

Lokalinfo Odense_februar 2014

2014-02-12T20:39:33+01:0012 februar, 2014|

Konstituering af lokalgruppebestyrelsen

Lokalgruppebestyrelsen afholdt konstituerende møde d. 11. februar. Konstitueringen og udvalgsbesættelsen fortsætter uændret er derfor som følger:

  • Næstformand: Kent Larsen Jensen
  • Aktivitetsudvalg: Morten Kruse (ansvarshavende) og Peter Kanstrup. Desuden Bjørn Jensen og Morten Ebbesen, og indtil videre også Jesper M Berentsen.
  • Feriekontrol: Søren Kingo (ansvarshavende) + Peter Kanstrup
  • Turgruppen: Palle Lauritsen (turgruppeformand) + Danny Vøttrup (bestyrelsesudpeget turrepræsentant). […]
11 02, 2014

LPO Odense_Referat fra bestyrelsesmødet d. 11. februar 2014

2014-02-12T00:30:41+01:0011 februar, 2014|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 7.45 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.                                   […]

10 02, 2014

Medlemsinformation nr. 02_2014

2014-02-10T21:54:22+01:0010 februar, 2014|

LPO DSB’s ordinære generalforsamling

 Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 13.15

Hotel Gammel Havn

Gothersgade 40

7000 Fredericia

Der er følgende forslag til dagsorden:

1. Mødets åbning

2. Fastsættelse af forretningsorden

3. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd

4. Aflæggelse af beretning

5. Orientering om økonomi

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg

a) Næstformand (4 år)

b) Områdegruppekasserer (4 år)

c) 2 hovedbestyrelsessuppleanter […]

5 02, 2014

Medlemsinformation nr. 01_2014

2014-02-05T19:54:41+01:005 februar, 2014|

Ny efteruddannelsespakke EUM 4

Fra 1. februar 2014 afholdes efteruddannelse efter aftalerne for EUM4. Kravene til test i forbindelse med teknik delen er skærpet, hvorimod test kravene i SR er uændrede. Alle tests er elektroniske.

Der er omkring teknik testen følgende ændringer:

  • ODI generel skal bestås med 70 %. Er testen ”ikke bestået” må man ikke fremføre tog
  • ODI i de […]
Go to Top