31 03, 2014

Medlemsinformation nr. 05_2014

2014-03-31T11:38:54+00:00 31 marts, 2014|

Områdegruppens ordinære generalforsamling d. 27. marts 2014   Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB afholdte d. 27. marts 2014 ordinær generalforsamling. I nærværende information gives en kort orientering om generalforsamlingens forløb. Referat fra generalforsamlingen forventes udsendt inden for 4 uger.   Generalforsamlingen godkendte både daglig ledelses ca. 3 kvarter lange beretning og den økonomiske orientering vedr. regnskabsårene 2012 [...]

31 03, 2014

LPO DSB_Daglig ledelses beretning ved områdegruppens generalforsamling

2014-04-03T11:31:40+00:00 31 marts, 2014|

Daglig ledelses mundtlige beretning ved områdegruppens generalforsamling kan findes under fanebladet "For medlemmer" og "Referater områdegruppens generalforsamlinger". Kun LPO medlemmer som er oprettet som bruger, kan læse beretningen. Er du ikke allerede oprettet kan du blive det ved at gå ind under medlemsregistrering.  

20 03, 2014

LPO Kalundborg Bestyrelsesmøde d. 19/2 2014

2014-03-20T22:44:09+00:00 20 marts, 2014|

LPO Kalundborg, Bestyrelsesmøde d. 19/2 2014 Tilstede: M. Albrektsen (Formand). D. Engelsen (Kasserer) & M. Tomlinson (Næstformand). 1.     Ordstyrer/ referent: M. Tomlinson. 2.     Dagsorden godkendt, dog med tilføjelse af et pkt.  8: Eventuelt. 3.     Referat fra sidste møde godkendt. 4.     Sager til behandling: 1: Ved udarbejdelse af aktivitetsliste påskrives ud for hvert møde, hvornår eventuelle [...]

18 03, 2014

Lokalinfo Odense_marts 2014

2014-03-18T18:05:28+00:00 18 marts, 2014|

Fremtidig togbetjening Vestfyn og stationslukninger Transportministeriet / Trafikstyrelsen har nu udsendt den længe ventede rapport vedr. fremtidig togbetjening på Vestfyn. Da det bedste forsvar som bekendt er et angreb, er denne rapport blevet fulgt op af en rapport om den fremtidige stationsstruktur på det statslige jernbanenet, hvor der sjovt nok også lige var fokus på [...]

18 03, 2014

LPO Odense_Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. marts 2014

2014-03-18T21:58:50+00:00 18 marts, 2014|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Danny Vøttrup (DV)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse [...]