30 05, 2014

Lokalnyt Nr. 2 Lpo Kalundborg

2014-05-30T18:01:30+00:00 30 maj, 2014|

Så er det atter blevet tid til nyt, fra Kalundborg depot.   LPO DSB Ordinær Generalforsamling Marts 2014 Maiken og jeg deltog i ordinær Gf for områdegruppen. Bestyrelsen fremlagde en god beretning ved Søren Max, som beskriver de udfordringer vi går i møde. Bestyrelsen i Lpo Dsb blev genvalgt og med god grund, de gør [...]

30 05, 2014

Bestyrelsesmøde, LPO Kalundborg d. 1. maj 2014

2014-05-30T17:44:17+00:00 30 maj, 2014|

Tilstede: Michael Albrektsen (MA)- formand, Dennis Engelsen (DE)- kasserer & Maiken Tomlinson (MT)- næstformand. 1. Ordstyrer/ referent: MT 2. Dagsorden godkendt. 3. Referat godkendt. 4. Sager til behandling.   1. Én af vores kolleger ønsker at stoppe som kolleganetværker.   2. S. Monberg har forespurgt, om lokalgruppen måske kan overtage gavekassen, evt. køre det ligesom [...]

23 05, 2014

Lokalinfo Odense_Maj 2014

2014-05-23T16:14:17+00:00 23 maj, 2014|

Vinterferievalg Vinterferievalget løb af stablen tirsdag d. 6. maj. Knap 85 % af medlemskredsen havde fremsat et ønske og rigtig mange ønsker blev imødekommet. Uge 52 lukkede ved G7 og uge 1 ved B8. Ingen andre uger blev søgt fuldt ud, og der er fortsat ledige pladser i uge 42 og uge 7. Desuden er [...]

23 05, 2014

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 23. maj 2014

2014-05-23T16:09:31+00:00 23 maj, 2014|

  Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt fredag d. 23. maj 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Søren Kingo Jensen (SKJ)   Afbud: Morten Kruse Jørgensen (barsel) Danny Vøttrup (syg)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af [...]

6 05, 2014

Medlemsinformation nr. 08_2014

2014-05-06T21:43:13+00:00 6 maj, 2014|

Konvertering af timer til omsorg   Jf. statens barselsaftale har alle medarbejdere mulighed for at konvertere overarbejde / afspadsering til omsorg. Dette gælder også UA timer. UA timerne kan dog først konverteres, når fristen for afvikling udløber, dvs. ved udgangen af oktober måned.   Der kan i DSB konverteres op til 70 timer pr. medarbejder [...]

2 05, 2014

LPO Odense_Møde vedr. Togfondens betydning for Fyn, mv.

2014-05-02T09:48:57+00:00 2 maj, 2014|

Møde vedr. Togfonden LO Fyn Trafikgruppen afholder mandag d. 5. maj kl. 16.00 offentligt møde om Togfondens betydning for Fyn (se vedhæftede fil eller opslag ved LPO kontoret). Der vil på mødet desuden være emner som bosætning, pendling, udkastsområder, by contra landdistrikter, bus contra bane og formentlig også noget om stationslukninger, mv. Panelet vil bestå [...]