19 09, 2014

Medlemsinformation nr. 14_2014

2014-09-19T08:39:13+00:00 19 september, 2014|

Vedr. konvertering af ikke afviklet UA til omsorg   I henhold til aftalen om individuel UA optjening skal det UA som optjenes i perioden 1. maj – 30. april afvikles inden d. 31. oktober, altså senest 6 måneder efter optjeningsperiodens afslutning.   Ikke afviklet UA anvises til udbetaling, jf. overtidssatsen, med mindre man forud skriftligt [...]

16 09, 2014

Medlemsinformation nr. 13_2014

2014-09-16T14:55:48+00:00 16 september, 2014|

Vedr. direktiv 35 om forplejning, mv.   DSB sparer dit rundstykke væk…   Vores afgående direktør, Jesper T Lok, har på falderebet og med den ene fod halvt ude af døren, udsendt direktiv 35 vedr. ”Mødetraktement”, et direktiv som beskærer udgifterne til forplejning meget kraftigt.   Nu kan det jo være meget fornuftigt at holde [...]

12 09, 2014

Lokal information Odense_Registrering overtid ifm. forsinkelser

2014-09-12T09:53:27+00:00 12 september, 2014|

Information om registrering af overtid i forbindelse med forsinkelser   LPO Odense noterer sig, at DSB F&R Drift har foretaget løntræk / kvotetræk fra de lokomotivførere der ikke optjente de krævede UA timer i perioden 1. maj 2013 – 30 april 2014. Der er foretage løn / kvotetræk for helt ned til 0,75 timer, svarende [...]

9 09, 2014

Medlemsinformation nr. 12_2014

2014-09-09T10:31:31+00:00 9 september, 2014|

Vedr. indmelding af sikkerhedsmæssige afvigelser, mv. i Synergi   I forbindelse med den verserende sag om nedsat bremseevne litra MF, som LPO DSB har beskrevet indgående i lederen i Det Blå Blad 4-2014, er vi blevet opmærksomme på, at det tilsyneladende ikke er alle afvigelser / hændelser som indmeldes.   LPO DSB vil med nærværende medlemsinformation [...]

1 09, 2014

Lokalinfo Odense_September 2014

2014-09-01T19:00:40+00:00 1 september, 2014|

Nærvedpåkørsler i Synergi LPO Odense er på LSU mødet d. 14. august blevet gjort opmærksom på, at lokomotivpersonalet i forbindelse med nærvedpåkørsler bør indmelde disse i Synergi, således der kommer bedst mulig styr på registreringen. Om der samtidig skal foretages en arbejdsskadesanmeldelser vil altid være lokomotivførerens subjektive opfattelse, afhængig af den oplevelse den enkelte har [...]

1 09, 2014

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet 1. sep. 2014

2014-09-01T16:46:48+00:00 1 september, 2014|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 1. sep. 2014 kl. 9.15 hos Peter, Herluf Trolles Vej 351, Odense SØ   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Danny Vøttrup (DV)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: [...]