13 10, 2015

Medlemsinformation nr. 16_2015

2015-10-13T09:51:15+00:00 13 oktober, 2015|

Vedr. anmeldelse af arbejdsskader   LPO DSB har udarbejdet en lille folder som sætter fokus på arbejdsskader, mv. Folderen omdeles i personligt eksemplar til alle medlemmer i den nærmeste fremtid.   Det er i den forbindelse vigtigt at gøre medlemskredsen opmærksom på følgende omkring arbejdsskadesanmeldelse:   Kommer du ud for en arbejdsulykke, kan du ikke [...]

9 10, 2015

Medlemsinformation nr. 15_2015

2015-10-09T10:15:03+00:00 9 oktober, 2015|

Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingsdage   I henhold til aftalen om individuel UA optjening skal det UA som optjenes i perioden 1. maj – 30. april afvikles inden d. 31. oktober, altså senest 6 måneder efter optjeningsperiodens afslutning.   Ikke afviklet UA anvises til udbetaling [...]

5 10, 2015

LPO Odense_lokalinfo oktober 2015

2015-10-05T13:25:25+00:00 5 oktober, 2015|

K16 Turvalget slutter tirsdag d. 6. oktober kl. 7.00. Straks herefter sætter lokalgruppeformanden og turgruppeformanden i tur. Indplaceringen i de enkelte uger i turen laves af tjenestefordeleren hurtigst muligt herefter. Såfremt der skulle være ubesatte turpladser efter turvalget udbydes disse i 2. runde turvalg. Når dette er overstået sendes der en forespørgsel til samtlige, som [...]

5 10, 2015

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 5. okt. 2015

2015-10-05T13:00:29+00:00 5 oktober, 2015|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 5. oktober 2015 kl. 8.15 på LPO kontoret i Odense   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) – til kl. 11.15   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. [...]