13 10, 2015

Medlemsinformation nr. 16_2015

2015-10-13T09:51:15+01:0013 oktober, 2015|

Vedr. anmeldelse af arbejdsskader

 

LPO DSB har udarbejdet en lille folder som sætter fokus på arbejdsskader, mv. Folderen omdeles i personligt eksemplar til alle medlemmer i den nærmeste fremtid.

 

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre medlemskredsen opmærksom på følgende omkring arbejdsskadesanmeldelse:

 

Kommer du ud for en arbejdsulykke, kan du ikke automatisk gå ud fra, at din […]

9 10, 2015

Medlemsinformation nr. 15_2015

2015-10-09T10:15:03+01:009 oktober, 2015|

Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingsdage

 

I henhold til aftalen om individuel UA optjening skal det UA som optjenes i perioden 1. maj – 30. april afvikles inden d. 31. oktober, altså senest 6 måneder efter optjeningsperiodens afslutning.

 

Ikke afviklet UA anvises til udbetaling (til overtidssatsen) med mindre […]

5 10, 2015

LPO Odense_lokalinfo oktober 2015

2015-10-05T13:25:25+01:005 oktober, 2015|

K16

Turvalget slutter tirsdag d. 6. oktober kl. 7.00. Straks herefter sætter lokalgruppeformanden og turgruppeformanden i tur. Indplaceringen i de enkelte uger i turen laves af tjenestefordeleren hurtigst muligt herefter. Såfremt der skulle være ubesatte turpladser efter turvalget udbydes disse i 2. runde turvalg. Når dette er overstået sendes der en forespørgsel til samtlige, som ikke […]

5 10, 2015

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 5. okt. 2015

2015-10-05T13:00:29+01:005 oktober, 2015|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 5. oktober 2015 kl. 8.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ) – til kl. 11.15

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til […]

Go to Top