31 12, 2015

Medlemsinformation nr. 20_2015

2015-12-31T13:34:24+00:00 31 december, 2015|

Koblingsprocedure Fredericia   I forbindelse med K 16 blev koblingsproceduren i Fredericia ændret. Den nye procedure skabte en del problemer i forhold til vores regelsæt og i forhold til den enkelte lokomotivførers sikkerhed.   Vores arbejdsmiljørepræsentanter rejste disse problemer overfor DSB’s ledelse, uden at det medførte, at problemerne var løst inden køreplansskifte.   Den 16. [...]

22 12, 2015

Medlemsinformation nr. 19_2015

2015-12-22T15:28:39+00:00 22 december, 2015|

Problemer med iPads Igennem længere tid har LPO DSB været i dialog med ledelsen vedr. indførsel af iPads for lokomotivpersonalet. Vi har beskrevet de problemer der er med funktionalitet, specielt de sikkerhedsbærende dele, og de problemer der har været med at få den fornødne uddannelse. Vi har nu tilskrevet ledelsen, at indførslen af iPads er [...]

21 12, 2015

Medlemsinformation nr. 18_2015

2015-12-21T09:06:45+00:00 21 december, 2015|

Fejl i SAP frihedskvoter   Som det nok er de fleste medlemmer bekendt, er der konstateret fejl i de frihedskvoter fra SAP, som fremgår af Ferieplan. I et forsøg på at eliminere de konstaterede fejl, er der siden oktober lavet et større antal genberegninger. Disse genberegninger har uheldigvis ikke bidraget til en løsning, snarere tværtimod. [...]

19 12, 2015

LPO Odense_lokalinfo december 2015

2015-12-19T12:29:52+00:00 19 december, 2015|

MTA 2015 Der var på LSU mødet d. 3. december en drøftelse af den mildt sagt ringe MTA for Odense 2 og 3. Konklusionen blev, at der udarbejdes en lokal handlingsplan, som sikrer større fysisk afstand mellem gruppeledere og medarbejdere. Tiltaget vil kræve nogle ændringer af de fysiske rammer på depotet, og økonomien hertil er [...]

16 12, 2015

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 16. december 2015

2015-12-16T17:04:27+00:00 16 december, 2015|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 16. december 2015 kl. 10.15 hos Peter, Herluf Trolles Vej 351, Odense SØ   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ)   Afbud: Søren Kingo Jensen (SKJ) (MG uddannelse)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af [...]