22 12, 2016

Medlemsinformation nr. 19_2016

2016-12-22T09:19:20+00:00 22 december, 2016|

Ny uniformsleverandør   I 2017 skal DSB finde en ny uniformsleverandør. DSB’s uniformer er så stor en ordre, at kontrakten med en leverandør skal i udbud. I den forbindelse skal der bruges en del kollegaer til en såkaldt ”gå test” Det betyder, at kvalitet m.m. skal testes af en gruppe af kollegaer i driften. Det [...]

15 12, 2016

LPO Odense_lokalinfo december 2016

2016-12-15T16:56:43+00:00 15 december, 2016|

Svendborgbanen D. 10 november havde vi foretræde for Transport- og bygningsudvalget og fremlagde ved den lejlighed vores ideer til en bedre Svendborgbane for vores trafikpolitikere. Som følge af foretrædet stillede udvalget en række spørgsmål til ministeren, som der nu er svaret på. Svaret er af flere tolket meget negativt. I lokalgruppebestyrelsen vælger vi dog at [...]

13 12, 2016

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet 13. dec. 2016

2016-12-13T16:40:51+00:00 13 december, 2016|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 13/12 2016 kl. 09:00 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Kent L Jensen (KLJ) Danny Vøttrup (DV) afbud Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse [...]

8 12, 2016

Medlemsinformation nr. 18_2016

2016-12-08T12:31:28+00:00 8 december, 2016|

Fornyelse af helbredsgodkendelse     LPO DSB har de seneste måneder modtaget flere sager om kollegaer, der af forskellige administrative årsager, ikke har fået deres helbredsgodkendelse på plads inden udløb, og på den baggrund er blevet mødt med krav om selv at skulle betale for den periode, hvor man bliver ”pillet fra”.   LPO DSB [...]

18 11, 2016

Medlemsinformation nr. 17_2016

2016-11-18T12:57:57+00:00 18 november, 2016|

Dobbeltkoblinger i togvejsspor   LPO DSB har modtaget flere henvendelser fra medlemskredsen vedr. dobbeltkoblinger i togvejsspor.   Der hersker en del forvirring omkring hændelsesforløbet.   Da DSB SIN Cirkulære 218/2016 udkom i DDR med gyldighed fra den 31.10 2016 gjorde LPO DSB opmærksom på, at den valgte metode medførte øgede personrisici, specielt i de tilfælde, [...]