15 03, 2016

Medlemsinformation nr. 06_2016

2016-03-15T15:50:04+00:00 15 marts, 2016|

Vedr. 1. maj arrangement i Odense     En hyggelig dag i gode kollegers selskab – Pris: 0 kr.   LPO DSB holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af LO Fyns 1. maj arrangement, som afholdes i Kongens Have – lige over for Odense Banegård.   Det [...]

10 03, 2016

LPO Odense_lokalinfo marts 2016

2016-03-10T17:52:39+00:00 10 marts, 2016|

Konstituering Konstituering og udvalgsbesættelse: Næstformand: Søren Kingo Jensen Aktivitetsudvalg: Morten K Jørgensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup Feriekontrol: Søren Kingo Jensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup Vedr. Turgruppen: Danny Vøttrup fortsætter som bestyrelsesudpeget turrepræsentant indtil videre. Lokalgruppebestyrelsen skifter på denne post inden næste turoplægning. Turgruppen oplyser, at Jesper Lismoes Hansen er ny turgruppeformand.   Opfølgning generalforsamling Vedr. [...]

10 03, 2016

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 10. marts 2016

2016-03-10T13:52:08+00:00 10 marts, 2016|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 10. marts 2016 kl. 9.15 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) – til kl. 12.30 Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Søren Kingo Jensen (SKJ)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse [...]

8 03, 2016

Medlemsinformation nr. 05_2016

2016-03-08T16:59:04+00:00 8 marts, 2016|

Bedre indberetningskultur   Som det fremgik på flere lokalgruppegeneralforsamlinger har LPO DSB – som en del af kampagnen for den gode lokomotivmandsgerning – i nogen tid gået med tanker om at slå et slag for en bedre indberetningskultur (ikke af hinanden, men af hændelser), ikke bare fordi det er en naturlig del af lokomotivførerjobbet og [...]