30 04, 2016

Medlemsinformation nr. 09_2016

2016-04-30T09:31:51+00:00 30 april, 2016|

Vedr. iPads og nødprocedure   Det er nok ikke en hemmelighed for ret mange lokomotivførere i DSB Fremføring, at der siden overgangen fra PC til iPad har været væsentligt flere tekniske problemer med det elektroniske udstyr end tidligere. Af samme årsag har det – i henhold til de oplysninger som er os bekendt – været [...]

20 04, 2016

LPO Odense_lokalinfo april 2016

2016-04-20T17:29:55+00:00 20 april, 2016|

Vinterferievalg og vinterferieaftale Der er indgået ny vinterferieaftale. Der vil være 22 ferierækker i højperioden. Da hele rammer ikke var fyldt ud, har LPO Odense fremsendt et oplæg til forhandling af ekstra pladser udvalgte dage, hvor vi ønsker at prioritere flere ferierækker den dag der er julefrokosten, generalforsamling, og de dage, hvor der er studietur. [...]

20 04, 2016

Medlemsinformation nr. 08_2016

2016-04-20T16:00:00+00:00 20 april, 2016|

Vedr. fældning af træer langs jernbanen   Der var i Det Blå Blad 1-2016 en artikel med overskriften "Når jeg ser et stort træ hælde...". Artiklen handlede om den nye §25 i jernbaneloven, som giver infrastrukturforvalteren (Banedanmark) ret til at kræve, at lodsejere langs jernbanen fælder / fjerner træer, henholdsvis beskærer bevoksning, som truer med [...]

20 04, 2016

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 20. april 2016

2016-04-20T12:12:11+00:00 20 april, 2016|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 20. april 2016 kl. 8.15 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) Danny Vøttrup (DV) – til kl. 11.00 Morten Kruse Jørgensen (MKJ) – fra kl. 9.00 Søren Kingo Jensen (SKJ)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer [...]

7 04, 2016

Medlemsinformation nr. 07_2016

2016-04-09T14:37:14+00:00 7 april, 2016|

Vedr. beslutninger på LPO DSB's generalforsamling d. 7. april 2016   Jf. LPO DSB medlemsinformation nr. 2-2016, henholdsvis Det Blå Blad 1-2016, afholdt Områdegruppen ordinær generalforsamling d. 7. april i Fredericia. Referatet udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt [...]