18 11, 2016

Medlemsinformation nr. 17_2016

2016-11-18T12:57:57+00:00 18 november, 2016|

Dobbeltkoblinger i togvejsspor   LPO DSB har modtaget flere henvendelser fra medlemskredsen vedr. dobbeltkoblinger i togvejsspor.   Der hersker en del forvirring omkring hændelsesforløbet.   Da DSB SIN Cirkulære 218/2016 udkom i DDR med gyldighed fra den 31.10 2016 gjorde LPO DSB opmærksom på, at den valgte metode medførte øgede personrisici, specielt i de tilfælde, [...]

10 11, 2016

LPO Odense_lokalinfo november 2016

2016-11-10T21:26:00+00:00 10 november, 2016|

Svendborgbanen Vi var i oktober udgaven af lokalinfo ude med riven i forhold til trafikpolitikerne, idet de i samråd med ministeren var kommet frem til, at den rette medicin i forhold til driftsproblemerne på Svendborgbanen var færre afgange (og deraf følgende længere køretid). Og for lige at understrege, at man havde skudt ved siden af, [...]

8 11, 2016

Bestyrelsesmøde LPO Odense tirsdag den 8/11

2016-11-08T14:06:16+00:00 8 november, 2016|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 8/11 2016 kl. 9:00 på LPO kontoret Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Kent L Jensen (KLJ) Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse af referat fra [...]