2 10, 2017

Medlemsinformation nr. 12_2017

2017-10-02T14:54:28+00:00 2 oktober, 2017|

Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingstimer   I lighed med tidligere år vil det pr. 31. oktober 2017 være muligt at konvertere ikke afviklet UA og øvrig frihed (inkl. tillæg mistet frihed og overtid / merarbejde) til opsparingstimer. Anmodning om konvertering skal sendes på mail til [...]

15 09, 2017

LPO Odense_lokalinfo september 2017

2017-09-15T21:34:45+00:00 15 september, 2017|

Konstituering og opgavefordeling Lokalgruppebestyrelsen har på dagens møde konstitueret sig efter Simons indtræden. Eneste ændring er, at Simon indtræder som 2. mand i Feriekontrollen. Lokalgruppebestyrelsen arbejder på at få Simon indøvet i Ferieplan snarest, så han kan assistere og afløse Søren.   Udlicitering Svendborgbanen D. 9. juni kom det frem, at Svendborgbanen – ligesom Vejle-Struer [...]

15 09, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2017

2017-09-15T17:03:06+00:00 15 september, 2017|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 15/9 2017 kl. 08:00 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Simon Martin Knoth (SMK) Dennis Glad (DG) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent   Der var følgende dagsorden:   1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse [...]

12 09, 2017

Medlemsinformation nr. 11_2017

2017-09-12T14:38:55+00:00 12 september, 2017|

Vedr. litra MF nedsat bremseevne og nedsat hastighed   LPO DSB har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. de artikler om nedsat bremseevne litra MF, der den senere tid er blevet bragt i bl.a. bladet ”Ingeniøren” og i Børsen. De pågældende henvendelser drejer sig primært om undren over nogle udtalelser fra DSB’s sikkerhedschef vedr. [...]

28 07, 2017

Medlemsinformation nr. 10_2017

2017-09-12T14:40:07+00:00 28 juli, 2017|

Vedr. overleveringssedler   Klargøringscentrene på Helgoland, henholdsvis i Kastrup, har i lang tid praktiseret overlevering via klargøringssedler.   På baggrund af nogle konkrete henvendelser kontaktede LPO DSB tilbage i marts 2016 DSB Sikkerhed, Driftsregler med nogle spørgsmål omkring disse klargøringssedler. Spørgsmålene omhandlede primært klargøringssedlernes gyldighed.   Efter et meget langt tilløb lykkedes det i marts [...]