25 01, 2017

LPO Odense_lokalinfo januar 2017

2017-01-25T10:16:26+00:00 25 januar, 2017|

Generalforsamlingen 2017! LPO Odense afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 24.01.17 i Hjallese Forsamlingshus. Referatet udarbejdes og fremlægges straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.   Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer frem, svarende til 35 % af medlemskredsen.   Indledningsvis var der en længere drøftelse [...]

16 01, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 16. jan 2017

2017-01-16T18:46:03+00:00 16 januar, 2017|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 16/1-2017 kl. 9:00 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK) Kent L Jensen (KLJ) Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ), Afbud Søren Kingo Jensen (SKJ) referent   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent.               [...]

5 01, 2017

Medlemsinformation nr. 01_2017

2017-01-05T15:03:44+00:00 5 januar, 2017|

Vedr. MF bremsesagen   På et møde mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund / LPO DSB d. 4. januar 2017 bekendtgjorde DSB, at man ikke på nuværende tidspunkt agtede at foretage sig yderligere i MF bremsesagen ud over de tiltag, der allerede er sat i værk.   Siden en række tests tilbage i 2014 og udarbejdelsen [...]