24 03, 2017

Medlemsinformation nr. 06_2017

2017-03-24T12:51:16+01:0024 marts, 2017|

Vedr. infrastrukturkendskab og certifikat

 

Der har været flere sager omkring rangering på infrastruktur, hvortil lokomotivføreren ikke har været indøvet, henholdsvis ikke har haft pågældende infrastrukturkompetence indskrevet på sit certifikat.

 

Da flere af de involverede lokomotivførere har følt sig presset / vildledt af driftsdisponenten, har LPO DSB været i kontakt med Driftscenterets ledelse omkring krav til, og regler […]

16 03, 2017

LPO Odense_lokalinfo marts 2017

2017-03-16T20:22:03+01:0016 marts, 2017|

Vedtægtsfolder udsendt

Lokalgruppebestyrelsen har d. 11. februar via mail udsendt folderen med vedtægter og ferieregler, mv. opdateret med de beslutninger, der blev taget på lokalgruppens generalforsamling d. 24. januar.

 

Overarbejde i forbindelse med sikkerhedskulturdag og STM

Tilskrivning og beregning af overtid i forbindelse med sikkerhedskulturdagen har givet anledning til en del spørgsmål og forvirring, ikke bare i medlemskredsen, […]

10 03, 2017

Medlemsinformation nr. 05_2017

2017-03-10T14:32:21+01:0010 marts, 2017|

Vedr. 1. maj arrangement i Odense

 

 

LPO DSB holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af LO Fyns 1. maj arrangement, som afholdes i Kongens Have – lige over for Odense Banegård.

 

Det officielle arrangement starter kl. 12.30 med taler fra scenen, men vi er allerede på pladsen / i […]

7 03, 2017

Medlemsinformation nr. 04_2017

2017-03-07T22:29:38+01:007 marts, 2017|

Vedr. genoptryk af LPO foldere

 

I forbindelse med det seneste års nyansættelser af lokomotivførere i DSB er der opstået behov for at få trykt et større antal af de tidligere udsendte LPO foldere vedr. arbejdstidsregler, korrigering og arbejdsskader, mv., således også vores nyeste kolleger er i besiddelse af disse foldere.

 

LPO DSB har benyttet lejligheden til at […]

3 03, 2017

Medlemsinformation nr. 03_2017

2017-03-03T15:34:03+01:003 marts, 2017|

Vedr. ændret procedure ved signalforbikørsler

 

LPO DSB er i forbindelse med en konkret sag blevet opmærksom på, at proceduren for håndtering af signalforbikørsler i DSB er ændret.

 

Uheldigvis er ændringen sket uden DSB Sikkerhed har underrettet LPO DSB. Vi har på den baggrund anmodet om en redegørelse, som kan kaste lys over såvel hændelsesforløbet, som behovet for […]

Go to Top