24 03, 2017

Medlemsinformation nr. 06_2017

2017-03-24T12:51:16+00:00 24 marts, 2017|

Vedr. infrastrukturkendskab og certifikat   Der har været flere sager omkring rangering på infrastruktur, hvortil lokomotivføreren ikke har været indøvet, henholdsvis ikke har haft pågældende infrastrukturkompetence indskrevet på sit certifikat.   Da flere af de involverede lokomotivførere har følt sig presset / vildledt af driftsdisponenten, har LPO DSB været i kontakt med Driftscenterets ledelse omkring [...]

16 03, 2017

LPO Odense_lokalinfo marts 2017

2017-03-16T20:22:03+00:00 16 marts, 2017|

Vedtægtsfolder udsendt Lokalgruppebestyrelsen har d. 11. februar via mail udsendt folderen med vedtægter og ferieregler, mv. opdateret med de beslutninger, der blev taget på lokalgruppens generalforsamling d. 24. januar.   Overarbejde i forbindelse med sikkerhedskulturdag og STM Tilskrivning og beregning af overtid i forbindelse med sikkerhedskulturdagen har givet anledning til en del spørgsmål og forvirring, [...]

14 03, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmøde 14/3-2017

2017-03-16T20:20:57+00:00 14 marts, 2017|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 14/3 2017 kl. 09:00 på LPO kontoret Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Per Godsk Ottosen (PGO) Dennis Glad (DG) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent Der var følgende dagsorden: ​ ​1.: Valg af ordstyrer og referent.​2.: Godkendelse af dagsorden. ​3.: Godkendelse af referat fra [...]

10 03, 2017

Medlemsinformation nr. 05_2017

2017-03-10T14:32:21+00:00 10 marts, 2017|

Vedr. 1. maj arrangement i Odense     LPO DSB holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af LO Fyns 1. maj arrangement, som afholdes i Kongens Have – lige over for Odense Banegård.   Det officielle arrangement starter kl. 12.30 med taler fra scenen, men vi er [...]

7 03, 2017

Medlemsinformation nr. 04_2017

2017-03-07T22:29:38+00:00 7 marts, 2017|

Vedr. genoptryk af LPO foldere   I forbindelse med det seneste års nyansættelser af lokomotivførere i DSB er der opstået behov for at få trykt et større antal af de tidligere udsendte LPO foldere vedr. arbejdstidsregler, korrigering og arbejdsskader, mv., således også vores nyeste kolleger er i besiddelse af disse foldere.   LPO DSB har [...]