15 09, 2017

LPO Odense_lokalinfo september 2017

2017-09-15T21:34:45+01:0015 september, 2017|

Konstituering og opgavefordeling

Lokalgruppebestyrelsen har på dagens møde konstitueret sig efter Simons indtræden. Eneste ændring er, at Simon indtræder som 2. mand i Feriekontrollen. Lokalgruppebestyrelsen arbejder på at få Simon indøvet i Ferieplan snarest, så han kan assistere og afløse Søren.

 

Udlicitering Svendborgbanen

D. 9. juni kom det frem, at Svendborgbanen – ligesom Vejle-Struer – inkluderes i udbuddet, […]

15 09, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2017

2017-09-15T17:03:06+01:0015 september, 2017|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 15/9 2017 kl. 08:00 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Simon Martin Knoth (SMK)

Dennis Glad (DG)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

 

Der var følgende dagsorden:

 

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4a: Konstituering og udvalgsbesættelse

4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev

5.: Notater […]

12 09, 2017

Medlemsinformation nr. 11_2017

2017-09-12T14:38:55+01:0012 september, 2017|

Vedr. litra MF nedsat bremseevne og nedsat hastighed

 

LPO DSB har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. de artikler om nedsat bremseevne litra MF, der den senere tid er blevet bragt i bl.a. bladet ”Ingeniøren” og i Børsen. De pågældende henvendelser drejer sig primært om undren over nogle udtalelser fra DSB’s sikkerhedschef vedr. en procedure […]

Go to Top