Arbejdsskade, hvad gør jeg ?

Arbejdsmiljørådet

Artikel fra det blå blad

LPO DSB oplever ofte, at vore kollegaer har opfattelsen af, at deres arbejdsskade er behandlet af Arbejdsskadesstyrelsen, når bare den er indmeldt til DSB, og man har fået en tilbagemelding fra DSB og DSB’sforsikringsselskab (pt. Gjensidige) – men dette er bare ikke helt nok. Nogle har opfattelsen af, at deres arbejdsskade er anerkendt behandlet færdigt af Arbejdsskadesstyrelsen fordi DSB’s forsikringsselskab f.eks. har skrevet tilbage med følgende tekst:

 Citat: ” Vi har modtaget anmeldelse af din arbejdsskade. Vi mener, at skaden er omfattet af arbejdsskadessikringsloven og anmeldt inden for lovens frist”, citat slut.

 Det forandrer bare ikke det faktum, at din arbejdsskade ikke af den grund er færdigbehandlet af Arbejdsskadesstyrelsen (endnu), uanset hvad forsikringsselskabet skriver. Den er blot registreret ved forsikringsselskabet, og indmeldt i EASY- systemet (som også arbejdsskadesstyrelsen er en del af).

Derfor! Har du ikke modtaget et brev fra Arbejdsskadesstyrelsen om, at de harbehandlet din arbejdsskadesag, og i givet fald anerkendt den, så er din arbejdsskadesag endnu ikke anerkendt juridisk i forhold til eventuel erstatning m.v. – men blot registreret. Du kan altid bede DSB’s forsikringsselskab, om at sende din arbejdsskadesag videre til Arbejdsskadesstyrelsen for vurdering/yderligere behandling, eller du kan anmelde den via egen læge til Arbejdsskadesstyrelsen. Arbejdsskaden skal helst behandles af Arbejdsskadesstyrelsen inden for et år af hensyn til eventuelle forældelsesfrister (kan dog godt ligge længere, hvis du har hørt fra DSB’s forsikringsselskab, da det må formodes den er indmeldt i EASY – systemet).

 Husk! Det er altså kun Arbejdsskadesstyrelsen, der kan anerkende din arbejdsskade i forhold til erstatningsspørgsmål. Hverken DSB eller DSB’s forsikringsselskab nuværende (Gjensidige) eller tidligere forsikringsselskab (Tryg m.fl.) kan anerkende en arbejdsskade.

 Husk at følge op på om din arbejdsskadesag bliver korrekt anmeldt af DSB, og at du modtager tilbagemelding fra DSB’s forsikringsselskab – samt sikre dig, at den bliver behandlet af Arbejdsskadesstyrelsen.

 Husk endvidere ved arbejdsskade som følge af fysisk vold, eller (bare) trusler, at du står dig bedst ved, at du personligt anmelder skadesvolder/skadevolderne, inden 72 timer efter episoden, i forhold til erstatning i forhold til ”voldsoffererstatnings loven” – også selv om der bliver lavet/optaget en politirapport m.v., i forhold til selve episoden. Det er altid en rigtig god ide, at kontakte Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadessagsbehandler, når uheldet har været ude. Denne kan kontaktes på telefonnummer 36 13 25 00.

 

Af: Hans Schøn Merstrand,

medlem af Arbejdsmiljørådet

 

Har du anmeldt din arbejdsskade korrekt, og er den anerkendt?

 ”Din arbejdsskade er blevet anmeldt, og vi mener, at skaden er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven

2013-12-18T21:24:58+00:00 11 december, 2013|