LPO Odense_referat fra bestyrelsesmøde d. 24/5-2017

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 24/5 2017 kl. 10:15 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Per Godsk Ottosen (PGO)

Dennis Glad (DG)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. fællesdrev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

9.: Eventuelt

Ad. 1)

PGO ordstyrer

SKJ referent.

Ad. 2)

Godkendt.

Ad. 3)

Godkendt.

Ad. 4)

Tritinfo på skærm i briefingrum er nu blevet med større skrift, til glæde for læsebarheden.

Oplæg/forslag til infoskærme ved udgang fra briefingrum, TRIT, landets plus, SMS trafikmeldinger, parkeringsoversigt mm. er udarbejdet af PGO. Dette grundet en generalforsamlingsbeslutning. Materialet blev godkendt af lokalgruppen til videre behandling i LSU-regi.

I samarbejde med depotets arbejdsmiljørepræsentant udarbejdes forslag vedr. printerrummet, i forbindelse med computere og printeropstilling på hylder under bordet, så arbejdsstationerne bliver anvendelige.

Borde er nu fastgjort og stole i briefingrummet er udskiftet og der er generel tilfredshed med det.

Robust DSB:

Gennemgang af de nye aftaler mellem LPO og DSB

Hvileværelser i Århus:

Det er konstateret at der er hvileværelser i Århus på 1F, 3. sal

Opholdslokaler i KAK har været udsat for stor kritik fra LPO´s side og vi venter på at renoveringen er færdiggjort og nye møbler indkøbt. Vi arbejder videre med problematikken omkring manglende engangsbestik, også på opholdslokalet på Østerport.

Klimaanlæg i briefingrum:

Lokalgruppen har stadig fokus på problemet med varme/ manglende kølig og venter stadig svar fra lokal ledelse omkring klimastyringen.

Tvangstildeling af vinterferie:

Der var 6 kolleger der fik tvangstildelt ferie, fordi de ikke selv fik søgt.

SKJ har udarbejdet rettelser til vores ferieregler og administrative ferieregler, i forhold til den nye ferieaftale mellem LPO og DSB.

Rettelserne til de administrative regler tilrettes med det samme og rettelser til LPO Odenses ferieregler fremlægges på næste ordinære generalforsamling.

DB-Cargo i Nyborg:

Ny formand på depotet, da Brian Ellekvist har fået ny stilling i samme firma, som Lki.

Næstformand Søren Boesen overtager posten.

Ad. 5)

Intet

Ad. 6)

Saldo er dags dato kr. 124.834,21

Ad. 7

  • Borde / stole briefingrum – status
  • Ændringer i lokalgruppebestyrelsen
  • Tilgang og afgang på depotet
  • Kommende medlemsarrangementer – opfølgning
  • Formandens sommerferie

 

Ad. 8)

Der bliver ændring i lokalgruppen, idet Per Godsk Ottosen udtræder, grundet depotskift. Suppleant indkaldes

Aktivitetsudvalget:

Der er arrangeret en skinnecykeltur på Tommerup-Assens banen

Kontordage på LPO-kontoret i formandens fravær:

Uge 28: DG

Uge 29: MKJ

Uge 34: SKJ

Ad. 9)

PGO undrer sig over at man på uniformsportalen kun kan bestille 2 par fortøj om året.

PK undersøger sagen.

 

2017-05-24T13:28:32+00:00 24 maj, 2017|