Bestyrelsesmøde, LPO Kalundborg d. 1. maj 2014

Tilstede: Michael Albrektsen (MA)- formand, Dennis Engelsen (DE)- kasserer & Maiken Tomlinson (MT)- næstformand.

1. Ordstyrer/ referent: MT

2. Dagsorden godkendt.

3. Referat godkendt.

4. Sager til behandling.
  1. Én af vores kolleger ønsker at stoppe som kolleganetværker.

  2. S. Monberg har forespurgt, om lokalgruppen måske kan overtage gavekassen, evt. køre det ligesom TPO,  hvor   alle betaler et fast beløb til gavekassen årligt. Det er LPO Kb´s opfattelse,at gavekassen bør fortsætte som hidtil, hvor en lkf. på depotet står for indkøb af/ indsamling til gaver til lokoførere/ rangister på depotet. For øvrige begivenheder erdet op til folk selv, om de vil give en gave eller evt. starte en indsamling hertil.

  3. Der skal ryddes op i ”Protokollen”, således at den kun går 3 år tilbage. Resten af referaterne bliver opbevaret i en separat mappe på kontoret.

4. Det ser lyst m.h.t. året´s studietur: information og tilmeldingsliste blevhængt op i sidste uge, og indtil videre har 6 personer skrevet sig på listen. Dennis undersøger, om vi får refusion (-og hvor meget) fra LPO/ DJ.

5. Økonomi.

  1. Økonomien ser fin ud; vi har indtil videre ikke haft de helt store udgifter.
Kasse: 632,- kr.
Konto: 50.490,- kr.

Dennis ønsker ikke at genopstille som kasserer til næste valg, da han gerne vil bruge sin energi på mere driftvendte emner, såsom kørelærer, greenspeed, ny radio m.v. – dvs. mindre administrative opgaver.

6. Lokalinformation.

  1. Vinterferievalg: vi har fået 8 pladser i højsæsonerne. Udenfor højsæsonerne: 8 pladser i hverdagene og 4 pladser i weekenderne.

  2. Sporspærringen starter lørdag d. 3/5 ´14, og værkstedsfolkene er så småt begyndt at ”flytte ind”. Vi har fået ca. 10 min. mere i forbindelse med forsyning af 2 sæt.

  3. MUSV: Det har ikke været nær så skræmmende en oplevelse, som mange måske havde frygtet. Vi mener dog stadig ikke, at ”karaktergivning” hører hjemme i en udviklingssamtale. Det er lettere at forholde sig til en udtalelse end et tal!

  4. Liste over udvalgsbesættelser i LPO er udsendt til lokalgruppen.

7. Opgaver/ kommende planlægning.

  1. Vinterferievalg afholdes d. 13/5 ´14; DE er på MG-kursus, så MA deltager i stedet. Vi satser på at lægge ferierne direkte ind i”ferieplan”.

8. Eventuelt.
GSMR-radio: DE er blevet bedt om at være tovholder for projektet i Kalundborg.

Øl-festival: d. 22/5 ´14 arrangeres igen i år en udflugt til festivalen i København. DE bestiller billetter.

Mødet blev afholdt i god ro & orden.

Referent: M. Tomlinson

2014-05-30T17:44:17+00:00 30 maj, 2014|