Bestyrelsesmøde LPO Odense tirsdag den 8/11

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 8/11 2016 kl. 9:00 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

Ordstyrer DV, referent SKJ

Add. 2)

Dagsorden godkendes

Add. 3)

Referat godkendes

Add. 4)

Svendborgbanen:

DSB´s administrerende direktør har været med på en tur på banen og det gav anledning til en konstruktiv dialog, og belysning af problematikken på banens drift. Lokomotivførerne i Odense har torsdag den 10. november foretræde for Transportudvalget på Christiansborg, og vil i denne forbindelse uddybe løsningsforslag til driften på Svendborgbanen, som vi tidligere har udsendt.

Ture og turvalg K17:

Turvalget er vel overstået og enkelte blev presset ud af weekendfri.

Morgenreserverammeturen blev ikke fyldt ud, og blev det heller ikke ved 2. søgerunde, så reserven kommer til at holde for i stor grad.

Mange har fastholdt foranstående turønsker.

Fremtidig rekruttering:

Det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at Odense får tilført folk, selv om vi mener vi er presset personalemæssigt.

Sletning af ferie mv. :

På baggrund af en konkret sag om sletning af ferieuge, der ikke i dette tilfælde er gået efter de aftalte regler med ledelsen, er det her magtpåliggende at ridse reglerne op:

Søgt ferie er bindende og ønskes denne annulleret, skal det godkendes af Gruppeleder og meddeles Feriekontrollen senest 14 dage før, så den kan slettes i Ferieplan.

Add. 5)

Intet

Add. 6)

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Saldoen på vores konto er dags dato kr. 148.734,16

På opfordring fra et medlem er det i lokalbestyrelsen besluttet, at LPO Odense bestiller og betaler en knæk cancer blomsterpin til hvert medlem på depotet.

Add. 7)

Lokalinformation.

Svendborgbanen – status / opfølgning

Depotets fremtid – fremtidig rekruttering, personalestyrke, mv.

Korrigering, tolkning dag 0

Ferievalg med tilhørende aftaler

Bennys bisættelse – tak for deltagelse. Vigtigt af lokomotivførerne udadtil viser stort sammenhold

Generalforsamling 2017

Add. 8)

Generalforsamling, LPO Odense den 24/1 2017 kl. 13:30 i Hjallese forsamlingshus.

Arbejdsprogram/ ved Morten Kruse Jørgensen:

Forslag om at gøre det til et åbent arbejdsdokument, som gør det mere fleksibelt.

 

2016-11-08T14:06:16+00:00 8 november, 2016|