Medlemsinformationer

5 05, 2017

Medlemsinformation nr. 08_2017

2017-05-05T16:59:13+00:00 5 maj, 2017|

Folie på indersiden af frontruder   Inden for de seneste år, har der være nogle hændelser, hvor frontruden på forskellige litra er blevet ramt af genstande, som f.eks. træer, sten, isklumper etc. Nogle af hændelserne kunne være gået helt galt for de involverede lokomotivførere, da nogle af frontruderne ikke var monteret med beskyttelsesfolie på indersiden [...]

27 04, 2017

Medlemsinformation nr. 07_2017

2017-04-27T11:32:55+00:00 27 april, 2017|

Vedr. Robust DSB   Som det fremgik af områdegruppeformandens indlæg på lokalgruppe generalforsamlingerne i januar-februar d.å., har der gennem nogen tid været forhandlet med ledelsen om lokomotivpersonalets bidrag til spare øvelsen – Robust DSB.. At LPO DSB fra tid til anden mødes af sparekrav er der sådan set ikke noget nyt i. Denne gang var [...]

24 03, 2017

Medlemsinformation nr. 06_2017

2017-03-24T12:51:16+00:00 24 marts, 2017|

Vedr. infrastrukturkendskab og certifikat   Der har været flere sager omkring rangering på infrastruktur, hvortil lokomotivføreren ikke har været indøvet, henholdsvis ikke har haft pågældende infrastrukturkompetence indskrevet på sit certifikat.   Da flere af de involverede lokomotivførere har følt sig presset / vildledt af driftsdisponenten, har LPO DSB været i kontakt med Driftscenterets ledelse omkring [...]

10 03, 2017

Medlemsinformation nr. 05_2017

2017-03-10T14:32:21+00:00 10 marts, 2017|

Vedr. 1. maj arrangement i Odense     LPO DSB holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af LO Fyns 1. maj arrangement, som afholdes i Kongens Have – lige over for Odense Banegård.   Det officielle arrangement starter kl. 12.30 med taler fra scenen, men vi er [...]

7 03, 2017

Medlemsinformation nr. 04_2017

2017-03-07T22:29:38+00:00 7 marts, 2017|

Vedr. genoptryk af LPO foldere   I forbindelse med det seneste års nyansættelser af lokomotivførere i DSB er der opstået behov for at få trykt et større antal af de tidligere udsendte LPO foldere vedr. arbejdstidsregler, korrigering og arbejdsskader, mv., således også vores nyeste kolleger er i besiddelse af disse foldere.   LPO DSB har [...]