Medlemsinformationer

3 03, 2017

Medlemsinformation nr. 03_2017

2017-03-03T15:34:03+00:00 3 marts, 2017|

Vedr. ændret procedure ved signalforbikørsler   LPO DSB er i forbindelse med en konkret sag blevet opmærksom på, at proceduren for håndtering af signalforbikørsler i DSB er ændret.   Uheldigvis er ændringen sket uden DSB Sikkerhed har underrettet LPO DSB. Vi har på den baggrund anmodet om en redegørelse, som kan kaste lys over såvel [...]

9 02, 2017

Medlemsinformation nr. 02_2017

2017-02-09T12:57:43+00:00 9 februar, 2017|

Lokale generalforsamlinger   De lokale LPO generalforsamlinger rundt i landet er nu vel overstået. Daglig ledelse i LPO DSB har været rigtig glade for den modtagelse vi har fået på vores rundrejse. Det skal alle medlemmer have en stor tak for. Der har været et flot fremmøde og debatten har været god og livlig. Både [...]

5 01, 2017

Medlemsinformation nr. 01_2017

2017-01-05T15:03:44+00:00 5 januar, 2017|

Vedr. MF bremsesagen   På et møde mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund / LPO DSB d. 4. januar 2017 bekendtgjorde DSB, at man ikke på nuværende tidspunkt agtede at foretage sig yderligere i MF bremsesagen ud over de tiltag, der allerede er sat i værk.   Siden en række tests tilbage i 2014 og udarbejdelsen [...]

22 12, 2016

Medlemsinformation nr. 19_2016

2016-12-22T09:19:20+00:00 22 december, 2016|

Ny uniformsleverandør   I 2017 skal DSB finde en ny uniformsleverandør. DSB’s uniformer er så stor en ordre, at kontrakten med en leverandør skal i udbud. I den forbindelse skal der bruges en del kollegaer til en såkaldt ”gå test” Det betyder, at kvalitet m.m. skal testes af en gruppe af kollegaer i driften. Det [...]

8 12, 2016

Medlemsinformation nr. 18_2016

2016-12-08T12:31:28+00:00 8 december, 2016|

Fornyelse af helbredsgodkendelse     LPO DSB har de seneste måneder modtaget flere sager om kollegaer, der af forskellige administrative årsager, ikke har fået deres helbredsgodkendelse på plads inden udløb, og på den baggrund er blevet mødt med krav om selv at skulle betale for den periode, hvor man bliver ”pillet fra”.   LPO DSB [...]