Medlemsinformationer

8 12, 2016

Medlemsinformation nr. 18_2016

2016-12-08T12:31:28+00:00 8 december, 2016|

Fornyelse af helbredsgodkendelse     LPO DSB har de seneste måneder modtaget flere sager om kollegaer, der af forskellige administrative årsager, ikke har fået deres helbredsgodkendelse på plads inden udløb, og på den baggrund er blevet mødt med krav om selv at skulle betale for den periode, hvor man bliver ”pillet fra”.   LPO DSB [...]

18 11, 2016

Medlemsinformation nr. 17_2016

2016-11-18T12:57:57+00:00 18 november, 2016|

Dobbeltkoblinger i togvejsspor   LPO DSB har modtaget flere henvendelser fra medlemskredsen vedr. dobbeltkoblinger i togvejsspor.   Der hersker en del forvirring omkring hændelsesforløbet.   Da DSB SIN Cirkulære 218/2016 udkom i DDR med gyldighed fra den 31.10 2016 gjorde LPO DSB opmærksom på, at den valgte metode medførte øgede personrisici, specielt i de tilfælde, [...]

28 09, 2016

Det Blå Blad 4-2016 er udkommet

2016-09-28T09:40:09+00:00 28 september, 2016|

Så er Det Blå Blad 4-2016 “på gaden”. Bladet findes her på hjemmesiden under “Det Blå Blad”. Klik på “Nr.4/2016″. Rigtig god fornøjelse med bladet.

26 09, 2016

Medlemsinformation nr. 16_2016

2016-09-26T22:30:05+00:00 26 september, 2016|

Nye kørelærer aftaler   Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalerne, der omhandler lokomotivfører kørelærer   Processen har været lang og rimelig besværlig, men er sket i en god samarbejdsånd.   Målet har fra starten været en revision som reducerede aftalerne til kun to aftaler, én [...]

21 09, 2016

Medlemsinformation nr. 15_2016

2016-09-21T22:50:05+00:00 21 september, 2016|

Ny turvalgsaftale Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalen om turvalg 570.2. Processen har været lang og rimelig besværlig, men nu er det endeligt lykkedes. I forhold til den tidligere aftale, er de vigtigste ændringer følgende: • Turvalget er som hovedregel frit, dog kan der max. [...]

6 09, 2016

Medlemsinformation nr. 14_2016

2016-09-06T14:43:38+00:00 6 september, 2016|

Vedr. utilsigtet dørfrigivning og sikkerhedskultur.   Tilbage i sommeren 2015 indløb de første indrapporteringer om utilsigtet dørfrigivning i forbindelse med sammenkobling af MF og ER togsæt, en alvorlig hændelse som kan føre til, at passagerer stiger ud modsat perronsiden, direkte ud i nabospor med gennemkørende tog. På OSU sikkerhedsudvalgsmødet i juni rejste LPO DSB problematikken, [...]