LPO-DSB lokalaftaler

Brug søge feltet til at søge det du leder efter. Skriv f.eks “tur” og alt hvad der indeholder “tur” vil blive highlightet i gul. Herefter kan du vælge den aftale der indeholder det du søger efter.

Arbejdstidsaftalen

Inkl bilag

 • Arbejdstid
 • Ture
 • Reserveture
 • Tjenester
 • Normperiode
 • Weekendfrihed
 • UA tid
 • Turvalg
 • Kurser, møder samt praktiktjenster
 • Frihed
 • Særlige ydelser under fravær
 • Overarbejde
 • Medarbejderindflydelse
 • Deltid samt seniorfridage

Ferieaftalen

Inkl bilag

 • Ferierækker
 • Sommerferie
 • Vinterferie
 • Enkeltdagsvalg
 • Antal medarbejdere der indgår i beregning af ferierækker
 • Vedr anvisning af restferie mm.
 • Opsparring af feriedage
 • Første feriedag
 • Opsigelse af aftalen

Uddannelsesaftalen

Inkl bilag

 • Formål
 • Uddannelsesudvalg
 • Kommisorium for uddannelsesudvalg

Lokalaftale om TR-tid, honorering TR, SU-arbejde, samt fagretlig behandling

Inkl. bilag

 • Fordelingen af TR-tid
 • Honorering af TR-arbejde
 • Frikøb af TR
 • Fagretlig behandling i DSB

Lokalaftale om feriefridage

Inkl bilag

 • Regler for tildeling af feriefridage
 • Den nye ferielov

Lokalaftale om RL-tillæg for DJ TJM ledere I DSB og vedligehold

Inkl bilag

 • Tilbud om konvertering af resultatløn til fast løn
 • Supplement til aftalen om Ny løn

Lokalaftale om grænseoverskridende persontransport til Sverige

Inkl bilag

 • Aftaleparter
 • Tillæg
 • Bortfald af tillæg

TR-aftalen

Inkl bilag

 • Dækningsområde
 • Struktur
 • Opgaver
 • Arbejdstid
 • Anvisning af arbejdsplads
 • Valgbarhed
 • Anmeldelse af TR
 • Opsigelse af TR
 • Arbejdsskadeforsikring for TR

Loss of License

Inkl bilag

 • Formål
 • Dækningsområde
 • Betingelser
 • Godtgørelsesbeløb
 • Udvalg
 • Opsigelse

Aftale om frihed til helbredskontrol for TJM

 • Antal timer for frihed til helbredskontrol

Aftale om kompensation for kørsel med S1 (kongevognen)

 • Arbejdstid vedr kørsel med kongevognen
 • Pause
 • Kompensation
 • Fleksibilitet

Aftale vedr udlevering, reparation og bortkomst af ure

 • Hvilken § er gældende

Retningslinier for ønske for forflyttelse 

 • Hvor skal du søge henne
 • Binding ved ansøgning

UA-tid under sygdom

 • For OVK
 • For TJM

Rammeaftale om resultatslønsaftaler for ledere omfattet af DJ´s aftaleret om løn

 • Hvilke retningslinier er gældende

Lokalaftale om arbejdstid for LKI og TGI som fungerer som faglærere-perronmanagere- LKI i vagterne

 • Indledning
 • Arbejdstid som faglærer
 • Arbejdstid i LKI-vagten
 • Arbejdstid som perronmanager
 • Arbejdstid når LKI fungere som LKF
 • Ferie

Lokalaftale mellem DSB og DJ om lokomotivpersonaleledernes (tjenestemænd) vagtordning ved personpåkørsel

 • Indhold
 • Arbejdsopgaver
 • Tilkald og transport
 • Ferie og sygdom
 • Vagtens tilrettelæggelse
 • Aflønning
 • Påkørselsnetværket

Lokalaftale mellem DSB og DJ om funktionstillæg til tjenestemænd

 • Tillæg
 • Opsigelse af tillæg

Bonusaftale for Driftsleder ansat i DSB Trafik – LKI-vagten

 • Parametre for Bonus-løn i LKI-vagten
 • Generelt
 • Vægtning af de forskellige mål

Aftale vedr anciennitet ved turvalg LPO DSB

 • Anciennitets liste/IP-liste

Aftale mellem DSB og DJ om tillæg mv til overenskomstansatte

 • Praktikindøvere og toginstruktører
 • Særlige ydelser
 • Udligningstillæg

Aftale om ny løn – tjenestemænd (den del af aftalen der vedr. OK-ansatte er opsagt)

 • Formål
 • Forudsætninger
 • Forhandlings-/aftaleprocedure
 • Lønsystemets elementer
 • Basisløn
 • Kvalifikationstillæg
 • Funktionstillæg
 • Anciennitetstillæg
 • Sater for tillæg

Aftale mellem DSB og DJ om STL-tillæg

 • Dækningsområde
 • Tillæg
 • Opsigelse af tillæg

Aftale mellem DSB og LPO DSB om funktionstillæg samt set-up for ansvarshavende på P-risten i Ar og Fa

 • Aftalens indhold
 • Tillæg
 • Opsigelse/udløb af aftalen

Aftale mellem DSB og LPO DSB om udførsel af testføreropgaver

 • Indledning
 • Aftalens indhold
 • Personlige kompetencer
 • Faglige kompetencer
 • Honorering af testfører