Lokalgruppe Korsør

Dan Nielsen
Dan NielsenLokalgruppe formand
tlf. mm

Lokalgruppe Korsør er en lokalgruppe under LPO DSB. Lokalgruppen har 10 medlemmer

STRÆKNINGER

Følgende strækninger køres bl.a. af lokomotivførere fra Korsør:

Korsør – København
Korsør – Helgoland
Korsør – Svendborg
Korsør – Aarhus
Korsør – Sønderborg