Odense Lokal info Januar 2015

Nyt TV på opholdsstuen

LPO Odense har modtaget underretning fra den lokale ledelse om, at der nu er bestilt et nyt 55″ TV til opholdsstuen, som skulle være i stand til at vise de digitale TV kanaler. Leveringsdatoen er ikke LPO Odense bekendt.

Nyt logo og den gode lokomotivmandsgerning

Som mange nok allerede har bemærket, har LPO fået nyt logo. En nærmere præsentation fremgår af LPO medlemsinformation nr. 01-2015, og vil desuden være en del af områdegruppens indlæg på generalforsamlingen. Det nye logo går hånd i hånd med LPO’s kampagne vedr. den gode lokomotivmandsgerning. Det handler om at få styr på prioriteringerne: Sikkerhed, materielhåndtering, rettidighed og kundeservice i præcis den rækkefølge. Og så handler det om at få fagligheden og stoltheden tilbage i vores job. Stå fast på, at vurderinger i her og nu situationer kun kan foretages af den, der har uddannelsen og er til stede, altså lokomotivføreren, f.eks. hvis du oplever kolde førerrum.

Nye førerstole MQ

LPO Odense har via førerrumsgruppen (Gruppe 3.2F) modtaget meddelelse om, at der nu er monteret nye førerstole i alle MQ, inkl. en ny sokkel, som skal sikre, at sædet kan køres min. 5 cm længere frem. Ændringen er en konsekvens af en tidligere udført APV på MQ. Der er imidlertid nogen usikkerhed om og hvordan, konsollen er monteret, og vi har derfor brug for tilbagemeldinger på, hvorledes den nye førerstol opleves, ikke mindst af de jer, der har brug for at køre førerstolen helt frem. På forhånd tak.

Ny iPad og IT uddannelse

Alle lokomotivførere har nu modtaget en iPad. De kollegaer, der mener at have behov for uddannelse skal senest d. 13. februar melde dette til egen gruppeleder, jf. mail fra DSB, henholdsvis opslag på gruppeleder tavlen på depotet. Hvis man ikke mener at have behov for / ønsker uddannelse i iPad og de arbejdsrelaterede funktioner, får man tilskrevet 3 timer til afspadsering for “selvstudie”. Alle har, uanset ovennævnte, naturligvis mulighed for at få hjælp fra depotets superbrugere.

Generalforsamlingen 2015

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 29. januar 2015 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Sidste tilmelding til spisning er d. 27. januar kl. 12. Selv om der allerede er en hel del tilmeldinger, er der plads til endnu flere.

Forslag til behandling på generalforsamlingen udsendes på mail og fremlægges på depotet senest d. 23. januar, jf. vedtægterne

.

Vedr. valg kan vi oplyse, at Søren Andersen (1. suppleant) og Dennis Glad (2. suppleant) søger genvalg / valg som bestyrelsessuppleanter. Stig Urban genopstiller som bilagskontrollant, Arne Phillip genopstiller som bilagskontrollantsuppleant og Dennis Glad genopstiller som fanebærer.

Lokalgruppebestyrelsen kan desuden oplyse, at vi får besøg fra Områdegruppens daglige ledelse, og at områdegruppeformand, Søren Max Kristensen vil komme med et indlæg under punktet eventuelt / afslutning. Det er vores håb, at der efter Sørens indlæg er tid til en god debat.

Bowlingarrangement

Aktivitetsudvalget arrangerer en Bowling aften i City Bowling med efterfølgende spisning. Arrangementet afholdes onsdag d. 18. marts fra kl. 17:30. Tilmeldingsliste er ophæng ved LPO kontoret.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 19. februar. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.

2015-01-27T01:57:57+00:00 22 januar, 2015|