Information om registrering af overtid i forbindelse med forsinkelser

 

LPO Odense noterer sig, at DSB F&R Drift har foretaget løntræk / kvotetræk fra de lokomotivførere der ikke optjente de krævede UA timer i perioden 1. maj 2013 – 30 april 2014. Der er foretage løn / kvotetræk for helt ned til 0,75 timer, svarende til ca. 15 sekunder pr. arbejdsdag.

 

Selv om virksomheden har aftalemæssige grundlag for dette løn / kvotetræk, skal vi da ikke lægge skjul på, at nidkærheden i denne handling er iøjnefaldende, og de dertil hørende frustrationer forståelige.

 

Nu er det jo som bekendt vigtigt, at man spejler sig i ledelsens handlinger. At nogen i den forbindelse kommer frem til, at ledelsen går i små sko, virker logisk. Og hvis nogen konkluderer, at det rette svar er at gøre det samme, så er det vel forståeligt.

 

I henhold til aftale 570.1 – arbejdstidsaftalen – har lokomotivpersonalet krav på overarbejde ved tilfældige forlængelser af dagens tjeneste (forsinkelser) på mere end 5 minutter (lkf håndbogen, afsnit D2). Det kræver blot, at man udfylder en lokomotivførerrapport, hvor af det skal fremgå, hvor mange minutter dagens sidste tog var forsinket ved ankomst til Odense.

 

Småligt – tja, måske, men om ikke andet er det vel meget godt i tråd med det signal ledelsen har sent…