Sommerferievalget 2014

Torsdag d. 31. oktober blev materialet vedr. sommerferievalget 2014 udsendt. Informationsskrivelse, feriegruppe inddelingen, de gældende ferieregler og de supplerende administrative retningslinjer for feriesøgning (revideret udgave) blev udsendt på mail, og prioriteringslisten (tidligere kaldet ferieansøgningen) til brug for sommerferievalget (ønskesedlen) blev omdelt i dueslagene. Vejledning i udfyldelse af prioriteringslisten og feriegruppe inddelingen er ophængt flere steder på depotet på opslag i A3 format.

Sommerferievalget finder sted i perioden fredag d. 6. dec. – fredag d. 13. dec. For uddybning se den udsendte infoskrivelse i omtalte mail. Du skal senest aflevere din prioriteringsliste på det anførte tidspunkt for din feriegruppe, men må naturligvis meget gerne aflevere den tidligere. Prioriteringslisten afleveres via brevsprækken i døren til LPO kontoret.

 

Ferie infocafeer

Søren Kingo afholder ferie infocafe onsdag d. 6. november fra kl. 10:00-17:00. Hovedtemaet vil naturligvis være sommerferievalget, og reglerne for dets afholdelse. Har du spørgsmål til sommerferievalget, Ferieplan eller lign., eller er du efterhånden bare noget forvirret over de mange ændringer / tilpasninger, der har været det seneste år, så kom forbi og få en snak med Søren.

Du er naturligvis også velkommen til – ikke bare d. 6. november, men i det hele taget – at kontakte Feriekontrollen, hvis tvivlen nager

  • ·    Søren 2468 3642
  • ·    Peter 2468 7327

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at skrive en mail. 

Politisk høring / møde vedr. regionaltrafikken på Vestfyn, Togfonden.dk, mv.

DJ / LPO Odense og LO Fyn afholder i samarbejde en politisk høring / offentligt møde vedr. regionaltrafikken på Vestfyn, herunder en evt. nedlæggelse af udvalgte stationer eller hele togsystemet. Mødet vil inddrage et antal lokalpolitikere fra de berørte kommuner, ligesom brugernes repræsentanter vil blive inddraget.

Mødet afholdes mandag d. 11. november kl. 16:00 i 3F’s lokaler på Skibhusvej 52 (ca. 5 min gang fra Odense Banegård). Da det er vores arbejdspladser, der kan være på spil, anmoder LPO Odense indtrængende om, at lokomotivpersonalet i Odense møder talstærkt frem til mødet. Yderligere information følger.

 

Turvalg K14

Turvalget K14 forløb meget tilfredsstillende. 82 % fik deres 1. ønske opfyldt. I 2. runde turvalg blev 2 af de ledige pladser i turene besat, og der er herefter kun 1 ledig plads i hver af de to halvdele i tur 415 (lige / ulige weekend). Hvis man på et tidspunkt skulle have interesse for at blive indplaceret på en af de to ledige pladser, skal man henvende sig til lokalgruppeformanden.

Husk at sidste frist for fastholdelse af foranstående turønsker (for de der ikke fik 1. ønsket opfyldt) er 1. december 2013 kl. 12:00. Hvis man ikke melder tilbage indenfor tidsfristen, vil de foranstående turønsker og evt. tildelte suppleantpladser blive slettet.

 

Næste medlemsarrangement

Næste medlemsarrangement bliver Novemberfesten som afholdes i dag fredag d. 1. november kl. 18:30 i Hjallese Forsamlingshus.

Søndag d. 8. december afholder aktivitetsudvalget et julearrangement med kørsel med damptog mellem Fåborg og Korinth. Følg information herom fra aktivitetsudvalget / Morten Kruse

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 2. december. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest fredag d. 29. november.