LO Fyn Trafikgruppen afholder møde vedr. Togfondens betydning for Fyn, mv.

Mandag d. 5. maj kl. 16.00-18.00 afholder LO Fyn Trafikgruppen offentligt møde vedr. Togfondens betydning for Fyn, bosætning og pendling. Også andre emner som bus contra bane og stationslukninger forventes at blive berørt. Panelet består af tidligere transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S) og formand for Fynbus, borgmester i Nordfyns kommune, Morten Andersen (V). LPO Odense opfordrer til, at man møder frem til dette møde, som holdes i LO Fyns lokaler på Lumbyvej 11 i Odense. Husk at det jo i den sidste ende er vores arbejdspladser, det handler om. Tilmelding til lofyn@lo.dk eller til lokalgruppeformanden som svar på den udsendte mail.

 

Konvertering af timer til omsorg

Jf. statens barselsaftale har alle medarbejdere mulighed for at konvertere overarbejde / afspadsering og UA timer til omsorg. Der kan konverteres op til 70 timer pr. medarbejder. UA timerne kan dog først konverteres, når fristen for afvikling udløber, dvs. ved udgangen af oktober. Der er ingen frist for afvikling af konverterede omsorgstimer, og timerne kan overføres til efterfølgende kalenderår. Der skal minimum konverteres, hvad der svarer til en hel arbejdsdag (7 timer), og anmodning om konvertering af timer skal rettes til din gruppeleder. Ved afvikling af konverteret omsorg tilskrives særlige ydelser og UA.

Bemærk! Afspadsering, der er konverteret til omsorgsdage, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres kontant, konverteret omsorg giver desuden særlige ydelser. I øvrigt henvises der til ”Håndbog i arbejdstidsregler for lokomotivpersonalet” afsnit C6, side 15 og A3 side 5 (øverst) klik her

 

Vinterferievalg

Der afholdes vinterferievalg tirsdag d. 6. maj. Seneste søgetidspunkt fremgår af den udsendte / ophængte søgeliste, men det naturligvis – som altid – muligt at søge allerede nu. Oversigt over antallet af pladser, jf. ferieaftalen, er ophængt lige over søgelisten ved LPO kontoret.

 

Formanden afholder ferie…

Lokalgruppeformanden holder ferie i uge 22. I denne uge skal henvendelse til LPO rettes til lokalgruppebestyrelsens øvrige medlemmer. Ugens kontordag afholdes af Søren. Datoen udsendes på et senere tidspunkt.

 

Nedsat bremseevne MF

I fortsættelse af lokalinfo marts 2014 om samme emne, kan det oplyses, at DSB ved hjælp af to lokomotivinstruktører har undersøgt bremseproblemerne med MF i Re-tog på Vestfyn nærmere. Der er dog os bekendt endnu ikke udsendt en rapport. Indtil afklaring foreligger, opfordrer LPO Odense til, at man i tilfælde af nedsat bremseevne / bremsesvigt fortsætter kørslen med nedsat hastighed til næste station, evt. helt til endestationen, hvis du da ellers vurderer, at det er forsvarligt. Sørg for at fejlen meldes ind, og husk det er altid din vurdering, der er gældende.

 

Næste medlemsarrangement

Næste medlemsarrangement er tirsdag d. 13. maj, hvor Aktivitetsudvalget afholder hockeyarrangement i Ringe Hallen. Det har – i modsætning til sidste år, hvor dette arrangement var virkelig godt besøgt – været en lidt sløv tilmeldingslyst indtil videre. Så kom nu ud af busken, og meld dig evt. blot til spisningen, hvis du ikke vil / kan deltage i den fysiske udfoldelse. Husk! Sidste tilmelding er d. 5. maj kl. 12.00.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 23. maj. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.