Turvalg K15

Turgruppen har opbyget ture til K15 og turvalget løber frem til fredag d. 10. oktober 2014 kl. 8:00. Tursætningen foretages samme dag. Turindplaceringen foretages herefter af tjenestefordeleren. Det er dog uvist om indplaceringen kan offentliggøres samme dag.

 

Overtallighed, overarbejde, mv.

Den problemstilling vedr. overtallighed og overarbejde, der blev berørt i den seneste udgave af lokalinformation, har nu fundet en fornuftig løsning for så vidt angår den kollega, der havde ønsket at komme på fuld tid, men var blevet afvist med henvisning til en påstand om lokal overtallighed af lokomotivførere, idet den pågældende har fået lovning på at komme på fuld tid fra 1. januar 2015.

At der så fortsat er nogen forvirring om det reelle styrketal på depotet er en anden sag, og sikkert et emne, som vil give anledning til en del debat i den kommende tid. LPO Odense følger tæt om overarbejdet lokalt vil være for opadgående, herunder om dette overarbejde kan være foreneligt med en situation, hvor virksomheden mener, der er overtallige lokomotivførere.

 

Rangerhastighed Odense Station

På baggrund af en konkret sag er der kommet fokus på rangerhastigheder på Odense station. LPO Odense har i den anledning – via de lokale gruppeledere – sendt en række spørgsmål til DSB Operation Sikkerhed og Arbejdsmiljø / DSB Sikkerhed for afklaring af, hvor hastigheden er max. 10 km/t og hvor den er max. 40 km/t., da dette flere steder på stationen kan være uklart. Indtil en afklaring foreligger, opfordrer LPO Odense til, at man udviser størst mulig forsigtighed og kører 10 km/t alle de steder, hvor der kan være tvivl om rangerhastigheden.

 

Information om registrering af overtid i forbindelse med forsinkelser

Genoptryk: LPO Odense noterer sig, at DSB F&R Drift har foretaget løntræk / kvotetræk fra de lokomotivførere der ikke optjente de krævede UA timer i perioden 1. maj 2013 – 30. april 2014. Der er foretaget løn / kvotetræk for helt ned til 0,75 timer, svarende til ca. 15 sekunder pr. arbejdsdag. Selv om virksomheden har aftalemæssige grundlag for dette løn / kvotetræk, skal vi da ikke lægge skjul på, at nidkærheden i denne handling er iøjnefaldende, og de dertil hørende frustrationer forståelige.

Nu er det jo som bekendt vigtigt, at man spejler sig i ledelsens handlinger. At nogen i den forbindelse kommer frem til, at ledelsen går i små sko, virker logisk. Og hvis nogen konkluderer, at det rette svar er at gøre det samme, så er det vel forståeligt.

I henhold til aftale 570.1 – arbejdstidsaftalen – har lokomotivpersonalet krav på overarbejde ved tilfældige forlængelser af dagens tjeneste (forsinkelser) på mere end 5 minutter (lkf håndbogen, afsnit D2). Det kræver blot, at man udfylder en lokomotivførerrapport, hvor af det skal fremgå, hvor mange minutter dagens sidste tog var forsinket ved ankomst til Odense.

Småligt – tja, måske, men om ikke andet er det vel meget godt i tråd med det signal ledelsen har sent…

 

Afspærring af døre MQ

På baggrund af en konkret sag vedr. lange / indskrænkede flugtveje i MQ, når dørene i lavgulvsenden ikke kan benyttes, har LPO Odense efterspurgt en forholdsordre til lokomotivpersonalet. Selv om sagen har været rejst både overfor DSB Operation Sikkerheds & Arbejdsmiljø og internt i DSB Fremføring har det ikke været muligt at få ledelsen til at tage ansvar i denne sag. LPO Odense opfordrer på den baggrund til, at man som lokomotivfører er fokuseret på egen flugtvej og i øvrigt sørger for, at togsæt med afspærrede døre i lavgulvsenden fejlmeldes / tages ud af drift.

 

Næste medlemsarrangement – Julefrokosten fredag d. 7. november

Næste medlemsarrangement fra Aktivitetsudvalget bliver julefrokosten, som i år igen holdes første fredag i november måned, dvs. d. 7. (som samtidig er J-dag). Julefrokosten afholdes ligesom sidste år i Hjallese Forsamlingshus. Yderligere om arrangementet følger på særskilt opslag

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 13. november. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.