Lokalnyt Nr.1 Lpo Kalundborg

Så prøver vi, som lovet, at udgive et nyhedsbrev, med ting der rør’ sig her i Kalundborg.

Sommerferievalg:

Vi fik også afviklet sommerferievalget i god ro og orden. Formanden syntes det var så hyggeligt at se jer, så han valgte at afholde et nyt ferievalg. Han har i øvrigt bemærket, at Seat’en tit er flad, når han skal hjem fra arbejde !!!.

Ordinær Generalforsamling:

Vi fik afviklet vores generalforsamling. Der var et pænt fremmøde og der var nogle gode indlæg. Søren Max afsluttede GF med, hvad der rører sig i Lpo og hvilke udfordringer der ligger i det kommende år. Feriereglerne i Kb blev vedtaget, så de stemmer overens med den nye ferieaftale. Af væsentlige ændringer skal her nævnes, at der kun stilles krav om at søge 3 uger til sommerferievalget og ingen krav til vinterferievalget. Det stiller så krav til den enkelte om, at få afviklet sin ferie i henhold til ferieaftalen. Det kan accepteres at overføre op til 10 timers ferie og 37 timers særlig ferie. Vi skal her opfordre til, at man får afviklet sin ferie, det er bedre selv at bestemme hvornår den skal afvikles. Der er selvfølgelig stadig plads til, at man aftaler med sin gruppeleder om overførelse af mere ferie, hvis man i særlige tilfælde ønsker dette. Læs i øvrigt referatet og den nye ferieaftale, er sendt ud.

Lsu

Vi har afholdt årets første Lokale Samarbejds Udvalgs møde. Det var primært med henblik på at behandle Mtapv. Vi fik lavet et par handlingsplaner som vil blive sendt ud til hver enkelt via mail. Vi kan herfra, ikke rette op på den mistet arbejdsglæde og det dårlige arbejdsklima, som den øverste ledelse har lagt for dagen de sidste par år. Men vi har prøvet at lave nogle tiltag som kan udvikle os som LKF, samt arbejde på at få en hjertestarter på depotet.

Vi vil tilbyde jer nogle workshops (kalder vi dem i mangel af et bedre ord), hvor vi kan udveksle erfaringer og viden samt genopfriske teori og praktik, styret af en kørelærer fra depotet. Det vil foregå her på depotet og vil i første omgang/forsøg være på MR. Det vil så senere hen også være ME-DD-MF. Bak op om dette og lad os få nogle hyggelige og forhåbentlig udviklende timer sammen.

Vi har på Lsu tidligere aftalt, at ved nærved – påkørsler, får vi, i Lpo besked. Det betyder, at har du været ude for noget, så vil en fra bestyrelsen kontakte dig og høre hvordan det går og selvfølgelig tilbyde dig vores hjælp og støtte. Vi vil selvfølgelig behandle det med fortrolighed.

En anden snak er vores fremtid på depotet. Det er ingen hemmelighed, at det har været/er svært, at få folk fra andre depoter, til at søge til Kalundborg, (jeg forstår det ikke, vi er jo nogle pisse flinke gutter/gutinder, heroppe). Indenfor de nærmeste år, er der flere af vores kolleger der kan gå hjem. Det efterlader depotet med et stort personalebehov. Det er ikke aftalt men det kan være, at man laver ansættelse, kun til Kalundborg, af nye Lkf’ere. Det vil sige man søger folk fra lokalområdet. Det er i mine øjne, også den eneste rigtige måde at gøre tingene på. Det kan vi se på de sidste hold, der er blevet ansat til depotet, de er her stadig.

 

I Kalundborg holder vi arbejdsmiljø og Lsu- møder sammen så vi er alle involveret i det meste, på tværs af det hele. Emner/sager der ønskes taget op på Lsu, bedes sendes til Maiken, Brian Harry (Amir) eller Michael .

Sporspærring

Sporspærringen finder sted i perioden fra den 3/5 til den 17/8  2014. Der vil ikke være de store ændringer i forhold til sidste år. Vi ved ikke endnu hvor mange Mr-sæt der kommer herop men mon ikke, det også bliver det samme. Vi har sidste år skrevet nogle punkter ned som vi har fulgt op på. Det betyder blandt andet, at der ikke holder 2 sæt i forsyningen, når 1 sæt skal rangere op. Der er også kommet lidt mere rangertid på, når 2 sæt skal forsynes da erfaringen viser, at det tager lidt længere tid at forsyne med 2 sæt.

Reparationer og komponent udskiftning vil foregå på samme måde som sidste år. D.v.s. at de kommer 2 gange om ugen. Det holdt ikke helt sidste år, men vi krydser fingre for, at det går bedre denne gang. Det står også i skrivende stund, i det uvisse om, hvor mange sæt der kommer til Kalundborg.

Det ser ud til, at vi beholder stbj. i perioden, da der ikke er sendt bud efter dem som infoguides i Holbæk. Det ligger dog ikke helt fast. Det vil dog give et bedre overblik over parkering med Mr på depotet, hvis der er stbj. til stede.

IC4

Rygterne har svirret længe og nu er det en realitet. Vi skal have IC4 uddannelsen og der er ved at blive sendt info ud om dette. Uddannelsen kommer, som udgangspunkt, til at foregå her i Kalundborg. Der vil komme 2-3 sæt her på depotet. Endnu en udfordring med parkeringen sammen med Mr, da IC4 optager en del plads. Vi er topstyret i disse år, så alt kan ske, vi vil være de sidste der ved noget.

Lpo Kalundborg

Vi har holdt årets første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen blev konstitueret, det blev jo de samme som sidste år. Dennis-Kasserer, Maiken-Næstformand, Michael-Formand.

Den store overraskelse, var vores regnskab. Vi havde et mindre underskud på ca. 2500 kr. Vi har dog en pæn opsparring på ca. 55.000 kr. så det var ikke jordens undergang. Vi får omkring 25% mindre i refusion fra foreningen, det betyder, at vi i fremtiden skal passe lidt bedre på vores midler og prioritere, hvad vi vil bruge vores penge til.

Der blev lavet en liste over planlagte aktiviteter, som er sendt ud. Som jeg sagde på GF, har jeg et ønske om at involvere jer mere, blandt andet igennem disse lokalnyt , hvor jeg vil prøve at beskrive hvad der har været oppe og vende på henholdsvis Lsu og bestyrelsesmøderne og så håbe på i bidrager den anden vej. Emner som i ønsker vi skal behandle, bedes sendes til os 5 dage inden vi holder vores bestyrelsesmøder.

 

 

Dette var det første, jeg håber i vil tage pænt imod det. Kommentarer, bemærkninger og evt. forslag bedes sendes til mig mlka@dsb.dk.

Samtidig som det bliver sendt ud vil i også kunne se det på vores hjemmeside sammen med andet på https://lpo-dsb.dk/.

 

Lpo Kalundborg

 

 

 

2014-03-03T20:00:59+00:00 3 marts, 2014|