Lokalnyt Nr. 2 Lpo Kalundborg

Så er det atter blevet tid til nyt, fra Kalundborg depot.

 

LPO DSB Ordinær Generalforsamling Marts 2014

Maiken og jeg deltog i ordinær Gf for områdegruppen. Bestyrelsen fremlagde en god beretning ved Søren Max, som beskriver de udfordringer vi går i møde. Bestyrelsen i Lpo Dsb blev genvalgt og med god grund, de gør et rigtig godt stykke arbejde i en svær tid. Ok udvalgets overenskomstkrav til Ok15 blev vedtaget. Den mundtlige/skriftlige beretning fra bestyrelsen er lagt ud på stuen. Den mundtlige kan også læses på lpo-dsb.dk. Gf blev afsluttet med indlæg fra både Preben S. Pedersen DJ og Henrik Horup DJ. Det er min opfattelse, er sikker på Maiken bakker mig op, at vi har et rigtig godt, stærkt og enigt fællesskab i Lpo. Et fællesskab vi skal passe godt på og pleje i en tid med store forandringer. Af kommende udfordringer kan nævnes Trafikkontrakten, som skal være på plads inden sommerferien. Depotstruktur, hvor mange og hvordan skal fremtiden se ud på vores depoter. Det er vigtigt at få på plads, inden man kaster sig ud i nyansættelser. Det er dog et ønske herfra, at der snart kommer noget endeligt, da der indenfor en kort årrække nok vil være en del kolleger her på depotet, der nærmer sig pensionsalderen og vælger at gå hjem. Det tager trods alt noget tid, at uddanne en ny lokomotivfører. Og så endelig Ok15, som skal på plads i 2015.

Ic4

Så kom de endelig, inden de lukkede sporet. Dog kom der ikke 3 sæt som lovet, men kun 2, da det ene, usædvanligt nok var nedbrudt. Det første hold har været igennem den teoretiske del og er nu i gang med den praktiske. I skrivende stund er andet hold i gang. Det forlyder, at det er en god uddannelse og et spændende tog med mange gode løsninger, når det virker.

Lsu

På årets første Lsu møde, aftalte vi at lave nogle ”workshops” i forbindelse med praktisk efteruddannelse. Det lykkedes at lave et, med DD og Me, inden vi blev lukket inde her i Kalundborg. Det blev en god dag, med en masse input og videns-udveksling. Vi håber på at kunne lave noget lignende i fremtiden. Den 1. juli træder rygestop politikken i kraft herinde. Der må herefter ikke ryges på Dsb/Bdk´s områder og man må ikke ryge når man er uniformeret. Overtræder man disse regler vil det blive håndteret som en personalesag. Vi stiller selvfølgelig op som bisidder hvis dette ønskes.

 Som nævnt i Det Blå Blad, er ledelsen meget fokuseret på fravær. I øvrigt en rigtig god artikel, som beskriver vores holdning. Derfor vil jeg blot gentage reglerne. Der er nemlig sat regler op for, hvornår der skal indkaldes til fraværs samtaler. 10 sygedage på et halvt år eller 5 fraværsperioder. Igen, husk bisidder!!!

I forlængelse af vores Lsu møder holder vi også arbejdsmiljø møde. Sidst, var vi en tur ude og besigtige området. Det er ikke perfekt men det ser meget fornuftigt ud her i Kb. Der er taget mål til Ic4 i forsynings anlægget, således det kan lade sig gøre at forsyne i vores anlæg, når og hvis, det kommer dertil. Vi håber fortsat på at få nogle ramper ved omstillingsanlægget og endelig, så males standerne i omstillings anlægget orange i vest enden, som det er nu i øst enden.

Husk nu at komme med jeres input til vores møder !

 

Sporspærring

For dem der ikke er klar over det, så er vi nu lukket af for omverdenen. Vi kører kun til Holbæk og tilbage. Indtil den 18. maj må jeg sige at det gik godt. Næsten alle Mr- sættene var aktive, dette på trods af at det er noget gammel og meget brugt materiel vi har fået. Men efter jeg så har fået sagt dette, så knækkede filmen og vi har været ramt af nedbrudsdjævlen. Flere sæt har været ramt af denne ondskabet virus som gør, at de ikke kan køre mere. Det ser dog ud til at værkstedet prøver at leve op til det, som de har lovet. Det på trods af, at de også er ramt af store udfordringer, for at få tingene til at hænge sammen. Der har også været lidt småproblemer med nogle af tjenesterne i forbindelse med ferie og højtider. Det har ikke været alt der lige har hængt sammen. Peter er orienteret og vil prøve at være opmærksom på disse forhold. Oplever i noget der ikke rigtig hænger sammen, så skriv til Peter og han kigger på det.

 

 

Lpo Kalundborg

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde siden sidste lokalnyt. Der har også været vinterferievalg og da der ingen klager har været endnu, må det siges at have været en succes. Selvom det selvfølgelig altid er en fornøjelse at se jer, kolleger, holdt vi kun valget over 1 dag. Vi havde pænt mange pladser denne gang og mange af jer fik hvad i ønskede. Jeg forventer at der bliver åbnet for enkeltdagsvalget den 2/6 2014 i løbet af dagen. Vi er alle ved at være pænt med, i afvikling af vores ferie timer men husk nu at bruge jeres timer. Ønsker man at opspare ferie, er det stadig igennem Tommy det foregår. Se i øvrigt den nye ferieaftale, hvis man er i tvivl.

Ua timerne har også givet anledning til en del spørgen. Jeg har heller ikke selv været helt klar over, hvordan det hang sammen, så jeg vil her prøve at udrede lidt og skulle der være yderligere spørgsmål, så henvend jer bare. Der er i ferieplan 2 kolonner med Ua timer, de har samme nummer men forskellig udløbstid. I den ene kolonne er man startet på minus 21,75 som aftalt sidste år og den anden kolonne er den man har opsparet det sidste år og som skal være afviklet inden den 31/10 2014. Er den ikke afviklet, bliver den udbetalt. Man kan også vælge at omkonvertere timerne til omsorgsdage. Det kan man i øvrigt også med øvr fri. Dette gøres ved at henvende sig til sin personaleleder. Der kan dog max. stå 70 timer. Disse timer udløser både særlig ydelser og ua timer når man afvikler dem. Den anden kolonne er de nye timer, her starter man så på en frisk, med minus 21,75 og tæller så mod plus alt efter hvor meget man tjener. Er man i minus, når året er gået vil man blive trukket af en af de andre kvoter, hvor man har plus. Se lkf håndbogen side 4. Jeg håber at dette er uddybende ellers må i lige spørge.

Der har været nogle henvendelser omkring gavekassen som Søren Monberg styrer. Om Lpo vil gå ind i dette men det vil vi ikke blande os i, da det kører ved siden af Lpo og ikke er en del af dette. Vi har jo det sidste år været næsten dobbelt så mange ansatte på depotet, i og med togførerne er kommet herud. Derfor er det også naturligt, at man ønsker at bidrage, eller i hvert fald få muligheden, når vores kolleger holder fødselsdage og jubilæer etc.. Søren pønser på et oplæg til, hvordan det kan gøres, bak op og kom evt. med forslag til løsningen af dette.

Der er på indeværende tidspunkt 7 tilmeldte til vores studietur, som i år går til Berlin. Tilmeldingsfristen er den 1/7 2014, så man kan stadig nå det.

 

Alan Evans fyldte 60 år i marts, stort tillykke herfra og giv så lige Alan en hånd, når han skal op af trapperne J

Claus T. Jørgensen bliver gift den 31/5 2014 tillykke, og måske skal han også have en hånd til trappen, når han møder efter bryllupsrejsen.

Alan Evans har 25 års jubilæum den 1/6 2014, tillykke herfra. Han holder reception den 2. juni kl. 14.00 på ”Den Tykke Kok”.

Thormod Petersen besluttet sig for at gå hjem på pension. Tak for de mange år til dig, vi håber du nyder din pension. Officielt går han den 31/7 2014 men skal afspadsere og havde derfor sidste arbejdsdag den 26/5 2014..

Det var alt herfra, bemærkninger, forslag og kommentarer modtages gerne på mlka@dsb.dk

Husk vores hjemmeside https://lpo-dsb.dk/

 

Lpo Kalundborg

 

 

 

2014-05-30T18:01:30+00:00 30 maj, 2014|