LPO Kalundborg Bestyrelses referat 30. august 2013

Bestyrelsesmøde LPO KB d. 30/8 2013

 

Tilstede: Formand Michael Albrektsen, Kasserer Dennis Engelsen og Næstformand Maiken Tomlinson

 

  1. Dagsorden godkendt.

 

2.  Referat fra sidste møde godkendt.

 

3.  Orientering ved kasseren;

      Studieturen er blevet aflyst. Togførerne har forslået, at vi laver en fælles   

      studietur, hvilket dog kan være problematisk, idét tgf.´erne ikke får tilskud til    

      studieturen fra DSB.

 

       Saldo: 51.017,19 kr.

       Kasse:      754,00 kr.

 

       Vi overvejer, at arrangere en udflugt senere på året.

 

  1. 4.    Orientering ved formanden;

a)    Michael skulle ha´ været til ESU, men kom alligevel ikke af sted p.g.a. rod/ misforståelser i planlægningen.

b)   Intet.

 

  1. 5.    Kalundborg lokalt;

a)    Studieturen til Berlin blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Årsagen til dette kan være mangel på/ usikkerhed omkring UA tid, men det kan også være, at vi var for sent ude m.h.t. oplysninger/ tilmelding. Vi sætter det på dagsordnen til medlemsmødet (vedr. ture), og prøver så igen til næste år.

b)   Turvalgsmøde: Peter A. melder tilbage man. eller tirsdag om han er klar til ”Medlemsmøde vedr. turvalg” d. 18/9 2013.

Andre punkter til mødet:

–      studieturen – hvad gik galt.

–      Valg af turrepræsentanter.

c)    Sporspærringen: vi oplevede i år manglende vedligeholdelse i

begyndelsen, men det var også svært for værkstedsfolkene at følge med. Måske en go´ idé, hvis de kunne komme 2 dage i træk.

 

Vi undrer os over, at da der var rigtig varmt i togene, blev der delt vand ud i IC togene (hvor klimaanlæggene havde svært ved at følge med), men ikke på NV-banen, hvor det også var meget varmt for passagererne.

 

Der har været langt flere nedbrud i Kb end i Næ: der får de dog ”nye” sæt ind 2 gange om ugen, og kører med dem hele året (= får opbygget en bedre rutine, end vi gør, når vi kun kører med dem 3 mdr./ året!).

 

Vi har i år også oplevet problemer med, at dét som lkf. har indmeldt til LKI-vagten, ikke altid stemmer overens med det indskrevne i DTO.

 

Vi har i år med nød og næppe kun lige fået tingene til at hænge sammen, fordi folk generelt har været rigtig go´e til at ”tænke selv” – også når det gjaldt områder, som egentlig ikke var vores ansvar, men nærmere driftens (som til gengæld oftest ikke vidste en hujende fis om noget som helst!!)

 

En opfordring til vores kolleger om at hjælpe stbtj., når der skal flyttes tog på pladsen, og man alligevel sidder rådighed.

 

Forslag til næste års sporspærring:

–      komponentudskiftningstjenester (enten stbtj. eller rådighedsvagter; værkstedet fokuserer på de store fejl, og har derfor tilsyneladende ikke rigtig tid til de mindre fejl!).

–      bedre planlægning m.h.t. forsyning.

–      Myldretidstog med 3 sæt.

–      Stationsbetjentene tilbage på pladsen!! Vi mener, at der er rigeligt de kan tage sig til her i Kb, som er langt mere nyttigt for driften, end at hjælpe passagerer i Holbæk, såsom eksempelvis:

  • opfyldning af smøreoliedunkene
  • påfyldning af sprinklervæske (uvished om, hvem der egentlig skal gøre dette og hvornår, da det ikke er nævnt i ODI)
  • til- og afkobling
  • komponentudskiftning
  • ”viceværtsfunktion” (kaffemaskine, opfyldning af papirhåndklæder m.v.)

 

                      Og så vil vi gerne have min. 12 sæt til næste år!!!!

 

d)   Sammenlægningen med togførerne: langt de fleste er positivt

indstillede overfor ”indflytterne”, som officielt flytter ind d. 1/9 2013. Selve planlægningen af indflytningen har været lettere uoverskuelig, og generelt noget rod. Henriette Thorkildsen (TPO) har foreslået et opfølgningsmøde.

 

e)    Valg af turrepræsentanter: vi vil prøve at andre proceduren for valg af

turrepræsentanter, således at folk i turene kan melde sig som ”kandidater” inden turvalget; derved kan vi skrive navnene på listen inden denne lægges ud på stuen.

 

f)     Øvrigt: medlemsmøde vedr. turvalg: det vil være en go´ idé at gennemgå reglerne for turvalg. Der er bl.a. en udbredt opfattelse af, at en lkf. med højere anciennitet, som ønsker weekend-skift, ikke kan presse en lkf. med lavere anciennitet (som ønsker at beholde sin weekendfri) ud af tur. Dette er dog ikke en regel, som mange har hørt om, men som ikke står nedskrevet nogen steder, og derfor ikke er gyldig! Klarhed om reglerne ønskes!

 

  1. 6.    Afslutning.

Dato for næste bestyrelsesmøde: 5. december 2013.

 

 

 

Mødet blev afholdt i god ro & orden

Referent: M.Tomlinson

2013-12-18T19:26:21+00:00 18 december, 2013|