LPO Kalundborg Bestyrelsesmøde d. 19/2 2014

LPO Kalundborg, Bestyrelsesmøde d. 19/2 2014

Tilstede: M. Albrektsen (Formand). D. Engelsen (Kasserer) & M. Tomlinson (Næstformand).

  1. 1.     Ordstyrer/ referent: M. Tomlinson.
  2. 2.     Dagsorden godkendt, dog med tilføjelse af et pkt.  8: Eventuelt.
  3. 3.     Referat fra sidste møde godkendt.
  4. 4.     Sager til behandling:

1: Ved udarbejdelse af aktivitetsliste påskrives ud for hvert møde, hvornår eventuelle forslag, der ønskes drøftet på mødet, skal være LPO Kb i hænde.

Som udgangspunkt vil vi (M.A.) forsøge at udsende et ”kvartalsnyt” om, hvad der rører sig på depotet, samt nyheder fra LSU & LPO-bestyrelsesmøder.

  1. 5.     Økonomi:

1: Generalforsamlingen kostede lige under 10.000,-kr.

Årlig refusion fra DJ er lidt over 22.000,-kr.

Idét vi kom ud af 2013 med et uventet underskud, grundet nedgang i refusionen fra DJ, er vi nødsaget til at være ekstra opmærksomme på budgettet i 2014.

Forslag:

–         Lidt struktur på Generalforsamlingen m.h.t. især drikkevarer. Også måske en god idé at fastsætte et fast sluttidspunkt, evt. kl. 21.00.

–         Turmødet afholdes her på depotet ”understøttet” af en kasse sodavand, franskbrød/ smør & pålæg, efterfulgt af spisning ude.

–         Gaver: f.eks. en æske chokolade + en flaske vin fra Netto el. lign.. Afleveres personligt til vedkommende.

–         Jul: en æske chokolade til personer, som udfører tjeneste juleaften.

–         Studietur: egenbetaling hæves muligvis en anelse.

Vi budgetterer med et lille underskud i 2014.

 

  1. 6.     Lokalinformation:

1: ”Beskrivelse af lokomotivføreruddannelse” for IC4 ligger på LPO´s kontor. P.t. mangler vi kun godkendelse fra ”de højere instanser”, før uddannelserne bliver sat i gang.

2: Sporspærring MR: Ingen ved rigtig noget m.h.t. hvornår MR-sættene kommer/ hvor mange sæt vi får m.v.

Der skulle i år blive afsat bedre tid til forsyning.

Værkstedsfolkene kommer som udgangspunkt herover 2 gange om ugen + efter behov.

Det ser ud til, at vi får lov til at ”beholde” stationsbetjentene her på stationen i år, således at der vil være en stbtj. tilstede hver morgen/ formiddag, også i weekenden. Dog er det endnu ikke afklaret, om dette kan lade sig gøre.

3: Måske mulighed for ansættelse af flere lokomotivførere til Kb.

4: Problematikken omkring SH-kompensation i 251-turen er nu løst ved at man har byttet en tjeneste med 250-turen. Alle skulle nu få den kompensation de har ret til for 2013 (- gælder både 250- & 251-turen), og fremadrettet.

  1. 7.     1: Aktivitetsliste 2014:

19/2  Betyrelsesmøde

1/5  Bestyrelsesmøde

13/5  Vinterferievalg

4/9  Bestyrelsesmøde

18/9 Medlemsmøde vedr. turvalg

Sidst i september/ først i oktober: Turvalg

Uge 41  Studietur

11/12  Bestyrelsesmøde

 

 

 2015:

14/1  Sommerferievalg

28/1 Generalforsamling

 

2: Studietur: Vi vil forsøge (i samarbejde med Marianne Gulmark) at finde en dag, hvor Dennis & Maiken kan holde en planlægningsdag. Her skal vi bl.a. finde ud af, hvad vi gør m.h.t. hotel, tog, priser (- herunder egenbetaling), aktiviteter, sidste tilmeldingsdato m.v.

Vi regner med at turen går til Berlin.

3: Vinterferievalg d. 13/5 2014: vi vil prøve at lægge ferieønskerne direkte ind i ferieplanen.

Hvis vi ikke har fået en ”ønskeseddel” på forhånd, og kollegaen ikke møder personligt op på selve valgdagen, vil det blive betragtet som at denne person ikke ønsker at afholde vinterferie (qua de nye vinterferieregler, hvor man ikke længere er pålagt at afholde min. én uges ferie).

  1. 8.     Eventuelt:

Protokollen for referater fra generalforsamlinger er efterhånden godt fyldt op; Michael vil undersøge, om der er nogen regler for, hvor langt tilbage i tiden denne skal gå, så vi måske kan få ryddet lidt op.

 

Mødet blev afholdt i god ro & orden J

 

Referent: M. Tomlinson

2014-03-20T22:44:09+00:00 20 marts, 2014|