LPO Kalundborg Bestyrelsesmøde December

Bestyrelsesmøde for LPO Kalundborg d. 5/12 2013.

 

Tilstede: Michael Albrektsen, Dennis Engelsen og Maiken Tomlinson.

 

1. Dagsorden Godkendt.
2. Referat fra sidst Godkendt.
3. Beretning fra Formanden Sikkerhedsproceduren ved signalforbikørsler er lavet om, og tackles nu lidt anderledes end hidtil:

–          forbikørsler med lavt farepotentiale klares ml. personaleleder og medarbejder.

–          når der er tale om højt farepotentiale, afholdes et interview ml. personaleleder, medarbejder og en person fra jernbanesikkerhed.

 

MUSV:

–          lkf. bliver ikke vurderet på fravær.

–          GreenSpeed: her vurderes i første omgang (2014) ud fra landsgennemsnittet, og på sigt bliver det en vurdering efter depotet´s gennemsnit. Den enkelte lokomotivfører skal altså ikke vurderes ud fra egen G.S. rapport!

–          MUSV må kun bruges til opfølgning på næste år´s MUSV.

 

Ferieaftale:

–          antal ferierækker aftales centralt.

–          I sommeren 2014 får vi 7 pladser/ uge i juni, og 8 pladser/ uge i juli & august.

 

Ferie/ afspadsering:

–          nogle kolleger har rigtig mange timer stående på ferie-/ afsp.kontoen. LPO opfordrer folk til at få afspadseret/ afholdt ferie, mens der er plads og lidt valgfrihed i ferieplanen, da man ellers risikerer tvungen afspadsering/ ferie!!

 

Trafikinformation:

–          kort information om emnet.

 

LPO´s hjemmeside:

–          man er igang med at ændre ”platform”, hvilket indimellem gør det svært at logge ind på siden.

–          Vi har fået vores egen Kalundborg-side, som M.A. er redaktør for. Michael vil bl.a. forsøge at lave lidt ”Kvartalsnyt” på siden, om hvad der rører sig for tiden i Kb.

–          Dennis har påtaget sig opgaven, at lave en kort info om Kb depot til denne side.

 

Ny organisation:

–          vi er p.t. under Rolf Møller.

 

Kommende generalforsamling:

–          Søren Max & én mere fra daglig ledelse er inviteret.

 

LPO seminar 2013:

– Anders Egehus & Inger Ø. Kirk kom forbi.  

 

4. Kasserer Økonomi:

–          ca. 500,- kr. i kassen

51.772,- kr. i banken

      –     vi har fået refusion fra LPO: 5.635,- kr.  

            (kvartal)

 

Julebowling:

–          LPO Kb giver én øl eller vand pr. person.

 

M.A. ønsker at deltage i et ”Hjemmesidekursus”; lokalgruppen lægger ud, og så refunderer områdegruppen beløbet.

 

 

5. Kalundborg lokalt ”Farepotentiale” ved signalforbikørsler:

–          alle forbikørsler bliver individuelt vurderet efterfølgende (uanset om det er med eller uden ATC), også når de sker under rangering, men forbikørsler ud mod en hovedtogvej vil som hovedregel vurderes til højere risiko end i rangértogveje.

 

MUSV:

–          vedrørende den subjektive vurdering (personalelederen´s egen vurdering af medarbejderen): da MUSV kun kan bruges til opfølgning på efterfølgende MUSV, og s.v. kun er ét punkt i vurderingen, kan denne vurdering ikke bruges til ret meget. Den kan heller ikke bruges i.f.m. kvalifikationsløn. Det skal lige nævnes, at LPO kun modvilligt er gået med til dette punkt i vurderingen.

 

Nærved-/ påkørsler & signalforbikørsler:

Ved påkørsler og ”grimme” nærved påkørsler/ signalforbikørsler, ønsker lokalgruppen, at blive konaktet telefonisk med det samme (evt. at der lægges en besked på tlf.svareren). Ved mindre ”grimme” situationer: underretning hurtigst muligt evt. via mail.

Dette punkt tages med på kommende LSU-møde.

 

Studietur:

–          vi satser på Berlin, og håber på større tilslutning i 2014 J

–          fremover sættes studietur på dagsordenen som et fast punkt til bestyrelsesmøderne.

 

Enmandsbetjening:

–          der er kommet en standard for hvilke krav,der skal være opfyldt m.h.t. materiel m.v. (vedhæftet).

 

Flytte-/ byttebog:

Vi har fået 2 nye ansøgninger i bogen, og tog lige en snak herom.

 

Kommende generalforsamling:

–          vi orienterer om planer for studieturen 2014 (Berlin).

–          Forslag til dirrigent: Et medlem fra den gamle bestyrelse.

 

Ferieregler & -love:

–          nye regler: intet krav om 1-2 ugers vinterferie ved vinterferievalget.

–          Mandagen efter påske hører ikke længere til ”påskeugen”.

 

Forretningsordnen til generalforsamling, bliver justeret.

 

LSU – emner hertil:

–          underretning af lokalgruppen ved nærved-/ påkørsler og signalforbikørsler.

–          Forslag om, at vi fremover hænger et opslag op på tavlen (samt evt. orientere via mail) ca. 1 md. før mødet, så medlemmerne har mulighed for at komme med input. Dette gælder også for kommende bestyrelsesmøder.

 

6. Næste møde: Datoer for 2014 fastsættes efter generalforsamlingen i januar.
Referent: M. Tomlinson  

2013-12-20T11:00:11+00:00 20 december, 2013|