Svendborgbanen

Vi var i oktober udgaven af lokalinfo ude med riven i forhold til trafikpolitikerne, idet de i samråd med ministeren var kommet frem til, at den rette medicin i forhold til driftsproblemerne på Svendborgbanen var færre afgange (og deraf følgende længere køretid). Og for lige at understrege, at man havde skudt ved siden af, undlod forslaget let og elegant at forholde sig til kapacitetsproblemerne mellem Stenstrup og Svendborg, som er den mest almindelige årsag til de forhadte Stenstrup-vendinger. Lokalgruppebestyrelsen udarbejdede på den baggrund en række konkrete forslag til forbedring af driften, som dels har været offentliggjort i Fyns Amts Avis, dels har været drøftet på et medlemsmøde d. 24. oktober. På baggrund af sidstnævnte blev der d. 31. oktober udfærdiget et åbent brev til en række interessenter, og vi har den 10. november haft foretræde for Transportudvalget, hvor vi fik lejlighed til at uddybe både i forhold til problemerne i politikernes forslag og tankerne bag vores eget. Det er vores indtryk, at foretrædet gav anledning til, at Transportudvalget efterfølgende stiller en række spørgsmål til ministeren.

 

Sommerferievalg 2017

Der afholdes sommerferievalg i dagene 5.-7. december. Materialet til sommerferievalget er udsendt på mail fra Søren Kingo fredag d. 4. november. Der er samtidig omdelt ferieansøgning / prioriteringsliste i alle dueslag. Vi er som bekendt blevet lidt færre på depotet siden sidste år. Som følge heraf vil der max. være 20 ferierækker i højnorms perioden.

 

Vedr. tolkning af arbejdstidsaftale / korrigering – dag 0

Der blev d. 14. oktober udsendt en information fra Planlægning vedr. korrigering på dag 0, altså den tjeneste man er mødt ind til. Informationen har været genstand for lidt kritik. Da alle arbejdstids- og pauseregler fortsat er gældende, har vi svært ved at få øje på problemet, måske bortset fra, at man nu kan gå hjem på en delpause. Har du spørgsmål er du – som altid – velkommen til at kontakte lokalgruppebestyrelsen.

 

Bekymring om depotets fremtid

Vi skrev i det seneste nummer om vores anstrengte personalesituation og fremtidig rekruttering. Flere bemærkede i den forbindelse i Fremførings seneste nyhedsbrev, at der ikke kommer rekruttering til Odense, i hvert fald ikke i denne omgang. Vi har på den baggrund fået spørgsmål om, vi er et depot under afvikling. Det korte svar er: ”Tja”! Der foreligger ikke aftaler om hverken nednormering eller lukning, og det er da også fortsat muligt at bytte / søge via flytte / bytte bogen. Men når det så er sagt, er det jo indlysende, at det ikke er uden omkostninger, hvis depotet ikke tilføres nye medarbejdere, idet antallet af lokomotivførere i Odense er hastigt på retur. Vores egen fremskrevne prognose siger 80 mand M/K ved udgangen af 2018, og her er der endda 5, som er over 62 år. Og den seneste rumlen omkring evt. fremtidig udlicitering af regionaltrafikken i hele Vestdanmark, øger jo heller ikke ligefrem behovet. LPO Odense kan ikke sige noget om, hvad retning tingene tager, men vi kan love, at vi følger udviklingen tæt og holder jer orienteret.

 

Benny Holton

LPO Odense vil gerne kvittere for det store fremmøde, der var blandt depotets kolleger, herunder pensionerede kolleger, ved Benny Holtons bisættelse. Vi overbringer samtidig en hilsen fra Bennys enke, Lykke. Hun er utrolig glad for kollegernes deltagelse, ikke bare i bisættelsen, men også i forhold til donationer til Kræftens Bekæmpelse. 1000 tak for det.

 

Generalforsamling 2017

LPO Odense afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden udsendes, jf. vedtægterne, senest d. 22. december 2016.

 

Næste møde

Næste møde er tirsdag d. 13. december. Sager til behandling på mødet skal afleveres senest dagen før.