LPO udsendte i slutningen af februar 2019 et regneark til brug for beregning af normtid. Regnearket blev desuden medsendt medlemsinformation nr. 22-2019, udsendt d. 23. oktober.

 

Da vi ved, at rigtig mange af vores medlemmer har haft glæde af dette regneark, for at kunne følge egen normtid, mv., har vi fået udarbejdet en opdateret version af regnearket.

 

Det nye regneark beregner ikke bare normtid, men sikrer at den enkelte lokomotivfører får en mere omfattende registrering af egen normtid, arbejdstid, SY-beregning, mv.

 

LPO opfordrer alle til at bruge regnearket, da det sikrer dig dokumentation, hvis der opstår tvivl vedr. normtid, særlige ydelser, kvoter og lign. forhold.

 

Regnearket udsendes via din lokale LPO-gruppe. Der udsendes samtidig vejledning i brug af regnearket. Det er VIGTIGT, at du læser vejledningen, inden du tager regnearket i brug. Du kan også hente regnearket her, vejledning normtid her, vejledning aktivering her og tips og tricks her.

 

Det skal bemærkes, at regnearket er udarbejdet af mennesker. Derfor kan der have indsneget sig fejl. Hvis du støder på fejl, må du meget gerne indmelde dette gennem din lokale tillidsrepræsentant.

 

Der foregår p.t. drøftelser med ledelsen omkring tolkning af en række punkter vedr. arbejdstid, mv. Disse drøftelser skal som bekendt helst munde ud i, at der igen kan udsendes en LKF-håndbog. Flere af de punkter, der drøftes, kan føre til, at det udsendte regneark skal justeres. Vi vil i så fald udsende en opdateret version.

 

Vi vil slutte denne medlemsinformation med en stor tak til lokomotivfører Jan Thesbjerg og lokomotivfører Per B Baden, begge Esbjerg, for deres kæmpe arbejdsindsats i forbindelse med udviklingen af regnearket.