Vedr. bortfald af DSB’s kørsel i Vendsyssel

 

D. 9. januar 2018 udsendte underdirektør Anette Haugaard en invitation til medarbejdermøde i Aalborg d. 19. januar.

 

Anledning er personalesituationen i Aalborg fra efteråret 2018, hvor DSB ikke længere kan køre tog i Vendsyssel pga. etablering af det nye signalsystem, og kørslen i stedet skal udføres af Nordjyske Jernbaner, jf. oplysning fra ministeriet.

 

LPO DSB ser med stor alvor på situationen i Nordjylland. Vi vil komme nærmere ind på dette, når vi gæster LPO Aalborgs ordinære generalforsamling onsdag d. 17. januar.