Hvis man har viden om – eller grund til at antage – at man er blevet smittet med Corona på arbejdspladsen / i arbejdstiden, og efterfølgende udvikler COVID-19, opfordrer LPO til, at man anmelder dette som en arbejdsskade. Den primære årsag hertil er risikoen for (alvorlige) senfølger. Bliver man ramt af disse, vil man være bedre stillet, hvis sygdomsforløbet er registreret som arbejdsskade.

 

En COVID-19 arbejdsskade kan enten være, hvor man har været udsat for en konkret hændelse, f.eks. er blevet hostet eller nyst på, eller man har været i kontakt med en kollega som efterfølgende bliver konstateret smittet.

 

COVID-19 kan også anmeldes som en erhvervssygdom, hvis man har være udsat for smitte over en periode. Det kunne f.eks. være ved færden blandt passagerer eller under uddannelse, hvor man er sammen med muligt smittede. Dette kunne også være i dagligdagen, hvor førerrum eller pauselokaler ikke er ordentligt rengjorte.

 

Det er naturligvis altid ens eget ansvar at passe bedst muligt på sig selv, men det er arbejdsgiveres ansvar ikke at udsætte de ansatte for unødig risiko.

 

Uddybende information kan læses her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/

 

Det er muligt at oprette en arbejdsskade i DIS-app’en på din iPad, men da det er din nærmeste leder, der skal godkende oprettelsen, kan du lige så godt anmelde sagen direkte til ham / hende og bede om, at sagen registreres som arbejdsskade.

 

Ved anmeldelse opfordrer LPO til, at man også inddrager sin arbejdsmiljørepræsentant. Send den mail, du sender til din leder, cc til arbejdsmiljørepræsentanten.

 

På forhånd tak.