LPO DSB’s ordinære generalforsamling

 

Torsdag d. 7. april 2016 kl. 13.15

Hotel Gammel Havn

Gothersgade 40

7000 Fredericia

 

Der er følgende forslag til dagsorden:

 

 1. Mødets åbning
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd
 5. Aflæggelse af beretning
 6. Orientering om økonomi
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg:
  1. Formand (4 år)
  2. 1 medlem af daglig ledelse (4 år)
  3. 2 hovedbestyrelsessuppleanter (2 år)
  4. 2 bilagskontrollanter (2 år)
  5. 1 bilagskontrollantsuppleant (2 år)
 9. Indlæg ved indbudte gæster
 10. Mødets afslutning

 

Har du som medlem lyst til at overvære generalforsamlingen, så meddel det venligst til Hans Schøn Merstrand på mail hamer@dsb.dk senest den 13. marts 2016.

 

Generalforsamlingen starter med en lille frokost kl. 12.30 og afsluttes med en lille middag (husmandskost) omkring kl. 17.30.