På de lokale generalforsamlinger var der rigtige mange spørgsmål vedr. tjenestetidsregler. Hvad gælder og hvad gælder ikke?

 

LPO DSB lovede at udsende en folder med de mest almindelige regler, hvilket er sket, og opfordrede til, at den enkelte lokomotivfører afleverede sin arbejdsseddel til lokalgruppen, såfremt der var mistanke om brud på overenskomsten.

 

Lokalgrupperne har indsendt et overvældende antal sager til LPO DSB med oplysninger om uregelmæssigheder og brud på aftalegrundlaget.

 

Siden generalforsamlingerne har DSB valgt at tolke på overenskomsten, hvilket den nys modtaget mail fra underdirektør, Anette Haugaard, er endnu et eksempel på. DSB vil ikke i dialog med LPO DSB om de mange sager, men meddeler blot, at DSB har fortolkningsretten, og kan DSB og LPO ikke blive enige, må LPO rejse sagerne i det fagretslige system.

 

LPO DSB haft møde med Dansk Jernbaneforbund, hvor de indsendte sager er gennemgået og vurderet med henblik på at rejse sagerne overfor Dansk Industri. Opnås der ikke enighed, vil sagerne blive sendt videre i det fagretslige system. Dette gælder for overenskomstansatte. Sager vedr. tjenestemænd behandles også af Dansk Jernbaneforbund, men i et andet system.

 

Sagsbehandlingen af alle disse sager vil desværre tage en rum tid. Det er ikke noget den faglige organisation er herre over. Så her må vi alle væbne os med tålmodighed. LPO DSB kan dog garantere, at sagerne ikke glemmes, uanset hvor langsomt det fagretslige system arbejder.

 

Opfordringen fra de lokale generalforsamlinger gælder stadigvæk: Konstaterer du uregelmæssigheder eller overenskomstbrud på din arbejdsseddel så aflever den til lokalgruppen, gerne med en bemærkning om, hvad du mener, der er galt.