Det står nu klart, at områdegruppens generalforsamling ikke kan gennemføres som tiltænkt.

 

Myndighedernes restriktioner i forbindelse med Corona-krisen gør, at det hverken vil være muligt for de inviterede gæster, eller for de tilmeldte tilhørere (medlemmer og pensionister,) at deltage.

 

I den yderst vanskelige situation har områdegruppen – i samarbejde med lokalgrupperne – valgt at gøre brug af de muligheder vedtægterne giver for dels at fastsætte antallet af tilhørere til 0 og dels begrænse antallet af delegerede. Det betyder, at hver lokalgruppe kun møder med én delegeret.

 

Trods det begrænsede antal delegerede (17) vil det ikke – jf. det seneste myndighedspåbud om max. 10 forsamlede personer – være muligt at afholde generalforsamlingen på traditionel vis.

 

Det er i stedet besluttet at opdele deltagerne i små grupper på flere forskellige lokationer i landet og afholde generalforsamlingen via video / storskærme, og i øvrigt i lokaler, som er så store, at de delegerede kan placeres de foreskrevne 2 meter fra hinanden.

 

Områdegruppen har naturligvis overvejet om en udsættelse havde været den rigtige løsning. I udgangspunktet ville det have været at foretrække, da ingen ønsker en amputeret generalforsamling. Problemet er, at man skal være meget optimistisk for at tro på en udsættelse af kortere varighed. Og så melder problemerne sig. Kan generalforsamlingen ikke gennemføres inden d. 1. maj, vil det medføre en meget lang udskydelse. Vi kommer i så fald helt hen omkring 1. oktober, da generalforsamlingen ikke i praksis kan afholdes i sommerferieperioden.

 

Områdegruppens ledelse har i den situation vurderet, at vi vil gå langt for at holde fast i den oprindelige dato. Af praktiske årsager, men bestemt også fordi vi har brug for at få behandlet Strukturudvalgets forslag til fremtidens LPO snarest muligt.

 

Så vi holder – medmindre myndighedskravene skærpes yderligere inden næste onsdag – fast i d. 25. marts. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre de delegerede (og alle andre) mod unødig smittefare. Og vi gør brug af de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed.

 

Med håbet om at vi, udfordringerne til trods, kan gennemføre generalforsamlingen på betryggende vis.