Vedr. service på DSB’sk

 

LPO DSB har modtaget en lang række henvendelser fra medlemskredsen vedr. Service på DSB’sk. De fleste af henvendelserne går på, hvorfor arbejdsopgaven ikke skrives på arbejdssedlen.

 

Det må man naturligvis spørge ledelsen om. Vi kan oplyse, at det er LPO’s grundopfattelse, at planlagte arbejdsopgaver skal fremgå af arbejdssedlen. Ikke fordi der ikke kan aftales alternativer, men fordi det er sådan vi hidtil – i enighed med virksomheden – har aftalt kommunikation mellem arbejdsgiveren og den enkelte lokomotivfører. Dette er fastslået i flere sammenhænge, herunder afgørelser i tjenstlige sager, hvor lokomotivførere er blevet idømt en sanktion for at undlade at følge arbejdssedlen.

 

LPO DSB er derfor dybt forundret over, at ledelsen uden dialog og samarbejde, og uden at afsætte tid til opgavens løsning, har taget beslutning om at pålægge lokomotivførerne denne arbejdsopgave.

Vi må samtidig konstatere, at ledelsen på intet tidspunkt har ønsket at indgå i et samarbejde om hvorledes vi skal benytte e-læring. Dette på trods af flere opfordringer fra LPO’s side.

 

Da nogle af vores medlemmer tilsyneladende har fået pålæg om at lave Service på DSB’sk under RDG, mv., har en række henvendelser været spørgsmål om, hvem der er lokomotivførerens leder. Her er forholdene helt klare. Mht. personaleforhold er det gruppelederen, der er nærmeste leder. Når en lokomotivfører er i tjeneste, er det vagthavende driftsleder (VDL) der er arbejdsleder. Skulle ledelsen være af en anden opfattelse, må vi også her konstatere, at der er tale om et grundlæggende brud med den procedure, vi hidtil har kendt.

 

Første modul af Service på DSB’sk skal være gennemført senest den 16. juni. Ledelsen skriver, at har lokomotivføreren ikke haft mulighed for at gennemføre, så skal gruppelederen kontaktes. At det ikke har været muligt at gennemføre kan i sagens natur kun bedømmes lige før fristens udløb.

 

Der skal herfra opfordres til, at man i så tilfælde, skriver en mail til gruppelederen.

 

Forventningen er, at opgaven så bliver sat ind på arbejdssedlen. Vær i øvrigt opmærksom på, at pauseregler og regler for tjenestens forlængelse i forbindelse med RDG tæller fra første opgave efter tjek ind. Arbejdsopgaver i forbindelse med RDG aftales med VDL.