DSB har, i forbindelse med overgang til ny uniform, valgt at ændre procedure for udlevering / afhentning, således den enkelte medarbejder nu ikke længere kan vælge, hvor uniformsdele skal afhentes. Det er forlods bestemt, at det skal ske på et postudleveringssted, eller i en boks, et sted i din ”nærhed”. Ændringen har medført en del kritik fra medlemskredsen, da ”nærhed” tilsyneladende er et vidt begreb.

 

DSB har på møde tirsdag d. 27. april slået fast, at opgaven med at afhente uniformen skal udføres, så medarbejderne kan møde i den nye uniform den dag, den skal tages i brug. I modsat fald opfatter DSB det som arbejdsvægring.

 

Da der – efter vores opfattelse – således er tale om en arbejdsopgave, ledelsen pålægger den enkelte at udføre, mener vi, at opgaven skal honoreres med arbejdstid. I øvrigt efter samme model som under pandemien har været gældende for landets arbejdsgivere, når de har pålagt medarbejdere at lade sig teste.

 

Det har HR-direktøren afvist.

 

TPO, LPO-S og LPO DSB meddelte på den baggrund, at vi vil gå videre med sagen med henblik på at få afdækket, om det på ovenstående baggrund er muligt, og giver mening, at rejse en sag i det fagretlige system om manglende afregning af arbejdstid.

 

Man skal være opmærksom på, at arbejdsgiveren – indtil der foreligger en afgørelse – har fortolkningsretten. Det pålæg arbejdsgiver har givet, skal altså udføres. Den faglige voldgift vil, hvis sagen når så langt, vise, om der følger en honorering med.

 

I praksis betyder det, at man, uagtet generne, skal afhente uniformen. DSB HR oplyser, at du, hvis du oplever konkrete og praktiske udfordringer omkring afhentning, mv., skal kontakte din nærmeste leder. Dette gælder også, hvis du i øvrigt har spørgsmål omkring den nye uniform.

 

På vegne af områdegrupperne TPO, LPO-S og LPO DSB