Vedr. konvertering af ikke afviklet UA til omsorg

 

I henhold til aftalen om individuel UA optjening skal det UA som optjenes i perioden 1. maj – 30. april afvikles inden d. 31. oktober, altså senest 6 måneder efter optjeningsperiodens afslutning.

 

Ikke afviklet UA anvises til udbetaling, jf. overtidssatsen, med mindre man forud skriftligt anmoder om at få timerne konverteret til omsorg. En sådan anmodning skal sendes på mail til ”SY kørende personale” på følgende adresse:

fremloen@dsb.dk

Anmodning skal være ”SY kørende personale” i hænde senest d. 31. oktober 2014.

 

LPO DSB vil med denne information opfordre til, at man sender anmodningen snarest muligt, såfremt man ønsker at konvertere UA timer til omsorg. Vi vil samtidig opfordre til, at du sender ovenstående mail cc til din gruppeleder og dig selv, således du har en kvittering.

 

Du bestemmer principielt selv, hvor mange timer du vil konvertere til omsorg, dog kan din saldo for timer konverteret til omsorg – uanset om de er konverteret fra afspadseringskontoen eller fra UA – aldrig overstige 70 timer.

 

Husk at alle lokomotivførere har ret at konvertere ikke afviklet UA til omsorg. Og husk at du modtager særlige ydelser og optjener UA de dage, hvor du afvikler konverteret omsorg.

 

I øvrigt henvises til LPO information 8-2014

 

LPO DSB har – i relation til ovenstående – modtaget forespørgsel om, hvorledes man skal forholde sig, hvis man ikke har tilstrækkelig antal timer til konvertering (under 7 timer). I skrivende stund er dette uafklaret, men vi opfordrer til, at man uanset antallet af timer anmoder om konvertering, og evt. – hvis man har under 7 timers UA tilbage – supplerer op med timer fra følgende konti: ”Øvrig frihed”, ”Tillæg mistet frihed” og ”Overtid / merarbejde”.