Nye kørelærer aftaler

 

Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalerne, der omhandler lokomotivfører kørelærer

 

Processen har været lang og rimelig besværlig, men er sket i en god samarbejdsånd.

 

Målet har fra starten været en revision som reducerede aftalerne til kun to aftaler, én om rekruttering, uddannelse og efteruddannelse af kørelærere og én omhandlende honorering.

 

De store ændringer omhandler rekruttering, bortfald af UPK og PGU/VPGU og aftalesikring af lokale ERFA møder og kørelærerseminar.

 

I næste nummer af Det Blå Blad – som udkommer d. 28. september – er der en mere uddybende artikel om de konkrete ændringer. Det skal dog allerede her pointeres, at der ikke er ændret ved honoreringen.

 

De nye aftaler 543.19 og 560.6 gælder for lokomotivfører kørelærere i Drift F & R og DSB S-tog.

 

Aftalerne kan ses i sin helhed på www.lpo-dsb.dk. Under fanen ”For medlemmer -> LPO Aftaler” Det kræver en adgangskode som kan bestilles på hjemmesiden. Bemærk! Der kan gå op til 48 timer før du bliver godkendt til login.