Fejl i SAP frihedskvoter

 

Som det nok er de fleste medlemmer bekendt, er der konstateret fejl i de frihedskvoter fra SAP, som fremgår af Ferieplan. I et forsøg på at eliminere de konstaterede fejl, er der siden oktober lavet et større antal genberegninger. Disse genberegninger har uheldigvis ikke bidraget til en løsning, snarere tværtimod.

 

LPO DSB’s daglige ledelse har på den baggrund d. 4. december aftalt følgende med Fremføring:

 

Såfremt man har viden, eller formodning, om, at der fortsat er fejl i de SAP frihedskvoter, som fremgår af Ferieplan, skal man henvende sig til egen gruppeleder, da det, i lighed med, hvis der er fejl i lønberegning, mv., er arbejdsgiverens ansvar at løse de fejl, der måtte være.

 

Fører henvendelsen til egen leder ikke til et acceptabelt resultatet, opfordrer LPO DSB til, at man retter henvendelse til sin lokale tillidsrepræsentant.