Siden bortfaldet af de tidligere lokalaftaler har der været et stort ønske om at få det såkaldte Sveriges-tillæg indskrevet i en ny aftale. Der har samtidig været et ønske om, at de lokomotivførere, der uddannes i TTJ modtager det samme funktionstillæg som de, der allerede er uddannet.

 

Der har siden december 2019 været en række drøftelser mellem DSB og LPO med henblik på, om det var muligt at finde en løsning, som kunne sikre ovenstående.

 

Der er nu indgået en lokalaftale om grænseoverskridende persontransport til Sverige. Aftalen sikrer:

  • Et fast højt funktionstillæg for alle TTJ uddannede lokomotivførere og lokomotivfører kørelærere helt frem til svenskernes formodede overtagelse af Øresundstrafikken K23
  • At de lokomotivførere, der blev TTJ uddannet i december 2019 får et væsentligt højere funktionstillæg end det, der fremgår af Jernbaneoverenskomsten, dog først fra 1. juli 2020
  • At de lokomotivførere, der TTJ uddannes efterfølgende, får samme høje funktionstillæg, som allerede uddannede
  • Udbetaling af det fulde funktionstillæg i hele den formodede overdragelsesmåned (december 2022)

 

Aftalen sikrer desuden, at LPO har forhandlingsret på funktionstillæg for grænseoverskridende kørsel til Sverige efter december 2022, hvis DSB efter dette tidspunkt fortsat har kørsel over Øresund.

 

Er alting så bare fryd og gammen? Nej, ikke helt. Det har været en præmis for aftalen, at den skulle være udgiftsneutral i forhold til DSB’s udgift til grænseoverskridende kørsel til Sverige pr. 1. december 2019. Det betyder, at det hidtidige – ikke aftalebundne – funktionstillæg reduceres til 3870 kr. pr. md., svarende til ca. 100 kr. pr. md. efter skat.

 

Der er således tale om en solidarisk aftale. Dens fulde ordlyd kan læses på www.lpo-dsb.dk under ”For Medlemmer” -> ”Aftaler”