Koblingsprocedure Fredericia

 

I forbindelse med K 16 blev koblingsproceduren i Fredericia ændret. Den nye procedure skabte en del problemer i forhold til vores regelsæt og i forhold til den enkelte lokomotivførers sikkerhed.

 

Vores arbejdsmiljørepræsentanter rejste disse problemer overfor DSB’s ledelse, uden at det medførte, at problemerne var løst inden køreplansskifte.

 

Den 16. december var der møde i Togdrifts samarbejdsudvalg. Her gjorde LPO DSB opmærksom på, at der efter vores opfattelse var store problemer mht. koblingsproceduren i Fredericia, specielt hvis der kom sne og der skulle på- og afmonteres sneposer. Ledelsen gjorde opmærksom på, at proceduren efter deres opfattelse var forsvarlig og sikker.

 

Den 18. december udsendte DSB Sikkerhed SIN DSB Cirkulære 227/2015. Med årsag, citat: ”Ved indførelse af K16, med to planlagte sammenkoblinger i samme togvejsspor, er der konstateret risici herved, hvorfor der træffes nedennævnte foranstaltninger …”, citat slut.

 

Nu anerkendte DSB altså, at arbejdsmiljørepræsentanternes og LPO DSB’s betænkeligheder var velbegrundede.

 

SIN DSB Cirkulære 227/2015 er en midlertidig instruks. Desværre løser den beskrevne fremgangsmåde ikke alle de sikkerhedsproblemer, der er ved kobling i Fredericia. LPO DSB har derfor tilskrevet DSB Sikkerhed. Vi mener ikke, deres svar på henvendelsen er tilfredsstillende, hvilket vi selvfølgelig vil følge op på.

 

Selv om vi i LPO DSB har den helt klare forventning, at DSB lever op til deres ansvar i forhold til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø, føler vi os nødsaget til at indskærpe, at sikkerheden kommer først.

 

Det betyder, at LPO DSB på det kraftigste anbefaler, at ingen lokomotivfører går ned mellem 2 togdele ved perron i Fredericia, f.eks. for at afmontering sneposer, uden at det er aftalt med perronmanageren. Dette for at sikre, at ingen lokomotivfører står mellem 2 togdele medens der kobles andre steder på togstammen / togstammerne.