Da der jævnligt er spørgsmål omkring indtjening og afvikling af ferie og anden frihed, og spørgsmål til om frihed kan tvangstildeles, har vi i nedenstående skema søgt at bringe et samlet overblik over gældende regler. Opmærksomheden henledes på, at nedenstående er gældende dags dato. Ændret lovgivning, ændrede overenskomstvilkår eller ændringer i lokalaftaler, kan / vil over tid føre til justeringer.   

 

Frihedsart         Indtjeningsperiode   Afviklingsperiode Tvangstildeling

Ferie

25 dage pr. år

1. sep. til 31. aug. året efter. Der optjenes 2,08 dage pr. md. (gældende fra 1. sep. 2020) 1. sep. til 31. dec. året efter (16 md.), f.eks. 1. sep. 2020 – 31. dec. 2021 Ja, hvis der er mere end 3 uansøgte feriedage pr. 1. aug., og mere end 1 uansøgt feriedag pr. 1. nov. (år 2)

Feriefridage*(OK-ansat)/særlige feriedage (TJM).

5 dage / 37 timer pr. år

Tilskrives medarbejdere med mindst 9 md. ansættelse d. 1. maj 1. maj til 30. apr. året efter. Ikke afholdte feriefridage / timer kan udbetales. Ikke afholdte særlige feriedage / timer kan overføres. Ja, hvis der er mere end 3 uansøgte dage pr. 1. jan., og mere end 1 uansøgt dag pr. 1. mar.
UA 1. okt. til 30. sep. året efter 1. okt. (samtidig med optjening) til 30. apr. året efter igen (år 2), f.eks. 1. okt. 2019 – 30. apr. 2021. Ikke afholdt UA udbetales, når optjeningsåret udløber (30. apr.), medmindre medarbejderen anmoder om konvertering til afspadsering. TJM kan fortsat konvertere til opsparing Nej**
Afspadsering Løbende Løbende Kan tvangstildeles, hvis indestående på afspadseringskonti overstiger 30 t pr. 1. nov., eller overstiger 75 timer (på et hvilket som helst tidspunkt)

Opsparingsdage

(Kun TJM)

Timer konverteres fra UA eller afspadsering Intet krav om afvikling, men max. indestående saldo er 74 t, hvilket kan forhindre konvertering Nej
Helligdagsfridage (S+H dage) 9 dage pr. år Tilskrives primo januar. Ved ansættelse i kalenderåret reduceres antallet Skal afvikles i aktuelt kalenderår Ja, hvis man har mere end 4 uansøgte dage pr. 1. okt. kan de tildeles i perioden frem til 31. marts året efter

 

* Feriefridage ændres formentlig i 2020 eller 2021, så de følger det nye ferieår

** LPO og DSB har et fælles ønske om, at ændre reglerne for konvertering, udbetaling og tvangstildeling. Det vil i så fald ske efter 1. maj 2021.